Thứ tư, 03/06/2020 | 00:50 - GMT+7

Địa phương

Bắc Ninh ưu tiên nguồn lực cho các nhiệm vụ phát triển Chính phủ điện tử

12/05/2020 - 07:38

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tập trung triển khai, ưu tiên nguồn lực để hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu về Chính phủ điện tử, đặc biệt là chỉ tiêu 30% dịch vụ công trực tuyến.

Xem thêm

Tổng số lượt truy cập :
  • 4
  • 2
  • 7
  • 0
  • 4
  • 7
  • 6