Thứ năm, 02/02/2023 | 20:50 - GMT+7

Địa phương

Xem thêm

 • Đồng Nai tập trung đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số

 • Cao Bằng ban hành Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023

 • Đồng Tháp ban hành Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng chuyển đổi số

 • Thanh Hóa: 2022 năm bản lề của chuyển đổi số

 • Hoàn thiện khung pháp lý phát triển các khu công nghệ cao

 • Dấu ấn chuyển đổi số tại Thanh Hóa

 • Hậu Giang chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số

 • Tập trung xây dựng Cần Thơ thành đô thị thông minh

 • Chuyển đổi số - động lực phát triển kinh tế Thủ đô

 • Đắk Nông có Trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh

 • Thanh Hóa ban hành Bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số

 • Cần Thơ hướng tới chính quyền số

 • Khánh Hòa: Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số

 • Đồng Tháp đẩy mạnh chuyển đổi số

 • Thái Nguyên: Đẩy mạnh xây dựng, phát triển doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghệ cao

 • Đà Nẵng đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực công nghệ số

 • (Bài 2) Quảng Ninh: Thúc đẩy kinh tế số tạo bứt phá vươn lên

 • (Bài 3) Bồi dưỡng nguồn nhân lực: Chìa khóa để chuyển đổi số thành công

 • (Bài 1) Quảng Ninh phấn đấu thuộc nhóm dẫn đầu về chuyển đổi số toàn diện

 • Đồng Nai tập trung phát triển kinh tế số và xã hội số

Tổng số lượt truy cập :
 • 1
 • 0
 • 8
 • 8
 • 0
 • 0
 • 1
 • 9