Thứ bảy, 06/06/2020 | 21:42 - GMT+7

Ngành Công Thương

Giàn BK-21: Sức mạnh nội lực của Vietsovpetro

05/06/2020 - 16:07

Khi sức mạnh nội lực được phát huy, khi ý chí và quyết tâm đủ lớn, người lao động dầu khí có thể tự chủ hoàn toàn trong thi công, chế tạo các công trình siêu trường, siêu trọng đòi hỏi kỹ thuật công nghệ cao. Giàn BK-21 của Vietsovpetro là một minh chứng.

Xem thêm

Tổng số lượt truy cập :
  • 4
  • 2
  • 8
  • 4
  • 9
  • 9
  • 1