Thứ bảy, 15/06/2024 | 09:35 - GMT+7

Dòng chảy công nghệ

Đẩy mạnh thực hiện chương trình chuyển đổi số

11/06/2024 - 16:13

Nhằm đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung chỉ đạo các cấp, ngành, các địa phương trong tỉnh tích cực triển khai Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ thuộc Đề án 06 về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

Chính sách & thực tiễn

Tăng cường hiệu quả chuyển đổi số tại Quảng Ngãi

13/05/2024 - 08:18

Năm 2023, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về phát triển Chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số, chuyển đổi số và các văn bản hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi, UBND thành phố Quảng Ngãi đã chỉ đạo thực hiện các mục tiêu và giải pháp tăng cường hiệu quả chuyển đổi số.

Công nghiệp 4.0

Rộng mở vốn FDI vào lĩnh vực công nghệ cao

11/06/2024 - 16:12

Việt Nam đang trở thành “điểm hội tụ” của những “ông lớn” công nghệ thế giới với những dự án hàng trăm triệu USD, thậm chí cả tỷ USD...

Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 4
  • 6
  • 5
  • 1
  • 3
  • 8
  • 9