Thứ hai, 10/08/2020 | 13:20 - GMT+7

Phát triển công nghệ cao đến năm 2030: Doanh nghiệp là trung tâm

07/08/2020 - 09:02

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ về việc tiếp tục triển khai Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao giai đoạn sau 2020, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã phối hợp với các bộ, ngành, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân nhà khoa học xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030, Dự thảo hiện đang được đưa ra lấy ý kiến.

Dòng chảy công nghệ

Sợi quang làm từ gel có nguồn gốc tảo biển

07/08/2020 - 13:31

Trường Đại học Campinas (UNICAMP), Braxin đã tạo ra sợi quang làm từ agar. Loại sợi này có thể ăn được, tương thích sinh học và phân hủy sinh học.

Chính sách & thực tiễn

Thủ tướng phê duyệt Danh sách thành viên Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử

07/08/2020 - 09:01

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định số 1160-QĐ-TTg ngày 31/07/2020 phê duyệt Danh sách thành viên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử và lãnh đạo Tổ công tác giúp việc Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử.

Công nghiệp 4.0

Kinh nghiệm quốc tế về phát triển hạ tầng công nghệ cho Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư

06/08/2020 - 09:23

Việc nghiên cứu các kinh nghiệm quốc tế, tận dụng những bài học thành công để Việt Nam sớm tham gia thành công vào cuộc cách mạng này là một vấn đề hết sức cấp thiết.

Tổng số lượt truy cập :
  • 4
  • 5
  • 7
  • 7
  • 3
  • 3
  • 8