Thứ bảy, 06/06/2020 | 22:16 - GMT+7

Dòng chảy công nghệ

Thiết bị ứng dụng IoT tăng mạnh về số lượng

05/06/2020 - 16:08

Số lượng thiết bị IoT trên toàn thế giới đang tăng vọt. Ước tính sẽ có hơn 75 tỷ thiết bị IoT được lắp đặt vào năm 2025, gấp 5 lần so với năm 2015. Đây là thị trường lớn, là cơ hội cho các doanh nghiệp tham gia xây dựng các sản phẩm IoT sáng tạo.

Chính sách & thực tiễn

Giàn BK-21: Sức mạnh nội lực của Vietsovpetro

05/06/2020 - 16:07

Khi sức mạnh nội lực được phát huy, khi ý chí và quyết tâm đủ lớn, người lao động dầu khí có thể tự chủ hoàn toàn trong thi công, chế tạo các công trình siêu trường, siêu trọng đòi hỏi kỹ thuật công nghệ cao. Giàn BK-21 của Vietsovpetro là một minh chứng.

Công nghiệp 4.0

Ứng dụng công nghệ 4.0 trong ngành da giầy: Cần đánh giá đầy đủ các tác động đối với sản xuất và xã hội

04/06/2020 - 08:29

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) đang lan rộng ra phạm vi toàn cầu, tác động mạnh mẽ đến hoạt động đầu tư, sản xuất và thương mại của tất cả lĩnh vực trong đó có ngành công nghiệp thời trang.

Tổng số lượt truy cập :
  • 4
  • 2
  • 8
  • 5
  • 1
  • 3
  • 5