Thứ tư, 07/06/2023 | 13:09 - GMT+7

Công nghệ sinh học

Nuôi cấy vi tảo bằng hệ thống hai lớp màng

07/04/2023 - 14:56

Hệ thống nuôi cấy vi tảo hai lớp màng do nhóm nghiên cứu của PGS.TS. Trần Hoàng Dũng ở trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM phát triển không chỉ giải quyết được bài toán thu hoạch vi tảo mà còn góp phần rút ngắn thời gian nuôi trồng và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Xem thêm

Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 1
  • 7
  • 4
  • 2
  • 9
  • 7
  • 7