Thứ sáu, 24/05/2024 | 05:11 - GMT+7

Công nghệ sinh học

Phát triển nhựa sinh học từ bùn thải

03/07/2023 - 09:57

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm tạo ra nhựa sinh học có khả năng phân hủy trong 30 ngày; đồng thời nâng cao khả năng tái chế chất thải thành nguồn nguyên liệu hữu ích theo mô hình nền kinh tế tuần hoàn.

Xem thêm

Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 4
  • 4
  • 7
  • 2
  • 8
  • 9
  • 0