Thứ năm, 02/02/2023 | 22:09 - GMT+7

Dự án triển khai

Hoàn thiện công nghệ và sản xuất thử nghiệm keo ure-formandehyt (UF) và ure-melamin-formandehyt (UMF) sử dụng trong sản xuất ván ép đạt tiêu chuẩn xuất khẩu

30/01/2023 - 16:08

Có nhiều loại keo amino khác nhau nhưng tất cả chúng đều có một đặc điểm chung là được tạo ra bằng phản ứng giữa formandehyt với các phân tử chứa một hoặc nhiều nhóm amin nhất định.

Xem thêm

Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 0
  • 8
  • 8
  • 0
  • 5
  • 4
  • 8