Thứ hai, 26/10/2020 | 11:38 - GMT+7

Dự án triển khai

Robot thông minh trong thời đại công nghiệp 4.0

29/09/2020 - 09:32

Trong thời gian tới, robot thông minh sẽ tiếp tục được tích hợp mở rộng nhiều công nghệ tiên tiến nhất như: cộng tác người - robot, truyền động tích hợp thông minh, nhận biết cảm xúc, giao diện máy tính - bộ não, mạng dữ liệu lớn, phần mềm sinh học và nền tảng đám mây...

Xem thêm

Tổng số lượt truy cập :
  • 4
  • 8
  • 4
  • 5
  • 5
  • 7
  • 7