Thứ bảy, 15/06/2024 | 08:11 - GMT+7

Tuyển than Cửa Ông: Nâng cao chất lượng nhờ tự động hóa các khâu sản xuất kinh doanh

Là đơn vị sàng tuyển lớn nhất, đồng thời thực hiện điều hòa sản xuất và tiêu thụ than của các đơn vị tại vùng Cẩm Phả - Quảng Ninh, yêu cầu chuyển đổi số sớm và thành công là nhiệm vụ và giải pháp căn bản để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty Tuyển than Cửa Ông.

19/01/2024 - 08:38
Trong thời gian qua, công ty đã và đang đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ của CMCN 4.0 vào sản xuất, quản lý điều hành nhằm nâng cao năng suất lao động, an toàn, giảm giá thành, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, bảo vệ môi trường, đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh chung và sự phát triển bền vững của Tập đoàn Than - Khoảng sản Việt Nam (TKV).
Hệ thống định vị toàn câu GPS cho các phương tiện vận tải để quản lý cung đường tự động được áp dụng tại công ty (Nguồn ảnh: vinacomin.vn/)
Cho đến nay, hầu hết hoạt động chính của công ty đã được đưa lên môi trường số ở các mức độ khác nhau. Các công trường, phân xưởng đã được kết nối mạng LAN đến văn phòng công ty bằng đường cáp quang tốc độ cao và kết nối thẳng về máy chủ đặt tại văn phòng. 
Bên cạnh đó, công ty đang duy trì quản lý, vận hành hiệu quả hệ thống điều khiển tập trung thiết bị công nghệ trong dây chuyền đổ đống, bốc rót tiêu thụ than tại Phân xưởng Kho bến 2; hệ thống thiết bị dây chuyền công nghệ xử lý bùn nước tại Phân xưởng Lọc - Sấy than; hệ thống điều khiển thiết bị chuyển đá thải sau tuyển về mỏ tại khu vực ga cọc 6B tại Phân xưởng Vận tải. Sử dụng hiệu quả hệ thống định vị toàn cầu GPS cho các phương tiện vận tải để quản lý cung đường tự động...
Theo đại diện Công ty Tuyển than Cửa Ông, cuối năm 2022, đơn vị đã chỉ đạo vận hành và sử dụng có hiệu quả dự án Tự động hóa nhà máy Tuyển than 2 (giai đoạn 1). Đây là một dự án quan trọng gồm 14 lưu trình sản xuất được điều khiển tập trung tại phòng trung tâm qua hệ thống PLC và tiến hành điều khiển, giám sát thông qua hệ thống SCADA trên máy tính, điều khiển từ xa, cảm biến, camera,... Qua đó, giảm được 104 lao động trực tiếp sản xuất, góp phần nâng cao năng suất lao động, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị trong quá trình hoạt động.
Trung tâm điều khiển tự động hoá Tuyển than 2 (Nguồn ảnh: vinacomin.vn/)
Đặc biệt, năm 2023, rất nhiều dự án đã được công ty triển khai và sử dụng như: Dự án tự động hoá, giám sát điều khiển các thông số kỹ thuật của hệ thống cung cấp, chuyển tải điện Trạm điện 35/6 KV; Dự án tận thu cám đá độ tro cao ở Phân xưởng Tuyển than 2, mang lại hiệu quả lớn trong việc tận thu lại cám đá sau sàng tuyền tại nhà máy Tuyển than 2, nâng cao giá trị của sản phẩm sau sàng tuyển; Dự án cải tạo hệ thống cám sàng khô số 2 tại Phân xưởng Tuyển than 1…
Ngoài ra, Công ty Tuyển than Cửa Ông cũng đã đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, người lao động về sự cần thiết và tính cấp thiết của chuyển đổi số. Từ những nỗ lực không ngừng nghỉ cũng như sự quyết tâm cao của Ban lãnh đạo công ty về ứng dụng tự động hóa, chuyển đổi số đã mang lại những thành quả lớn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tuyển than Cửa Ông nói riêng và Tập đoàn Than - Khoảng sản Việt Nam (TKV) nói chung. 
Dựa trên nền tảng hạ tầng sẵn có và những thành tựu ban đầu của công cuộc chuyển đổi số, Tuyển than Cửa Ông phấn đấu đến năm 2025, nguồn nhân lực công nghệ thông tin cơ bản đáp ứng nhiệm vụ triển khai chuyển đổi số, có 70% các quy trình nghiệp vụ và quy trình SXKD đạt số hóa. Bên cạnh đó, các dây chuyền sản xuất được vận hành thông minh, đạt mức tự động hóa cao, có thể điều khiển và giám sát từ xa tại phòng điều khiển tập trung. Tận dụng sức mạnh của công nghệ số, dữ liệu số để gia tăng hiệu quả hoạt động, nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh, nâng cao năng suất lao động… xây dựng Công ty trở thành doanh nghiệp số vào năm 2030.
Phương Loan

Xem thêm

Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 4
  • 6
  • 5
  • 1
  • 0
  • 3
  • 2