Thứ tư, 03/06/2020 | 01:18 - GMT+7

Chính sách

Trí tuệ nhân tạo và những thách thức pháp lý

02/06/2020 - 08:20

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang được xem là một động lực cho sự phát triển kinh tế tại Việt Nam. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi thế mà AI mang lại là những thách thức xã hội và pháp lý. Bài viết tập trung phân tích những thách thức pháp lý gắn liền với AI tại Việt Nam và đưa ra một số khuyến nghị liên quan đến hoạt động nghiên cứu lập pháp.

Xem thêm

Tổng số lượt truy cập :
  • 4
  • 2
  • 7
  • 0
  • 5
  • 4
  • 0