Thứ hai, 13/07/2020 | 23:12 - GMT+7

Chính sách

Xem thêm

 • VPI đẩy mạnh chuyển đổi số trong cải cách thủ tục hành chính

 • Bộ TT&TT lấy ý kiến cho Chiến lược phát triển Chính phủ số đến năm 2025

 • Ngành gỗ: Tăng năng lực cạnh tranh bằng công nghệ

 • Đà Nẵng sẵn sàng đón làn sóng đầu tư công nghệ cao mới

 • Giải pháp phần mềm Cung cấp Dịch vụ điện đạt danh hiệu Sao Khuê 2020

 • Việt Nam xác định mục tiêu đến năm 2030 trở thành quốc gia số

 • Giàn BK-21: Sức mạnh nội lực của Vietsovpetro

 • Vietsovpetro tổ chức Hội thảo khoa học công nghệ chuyên đề “Ảo hóa máy trạm và ứng dụng”

 • Tái cấu trúc hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ Chính phủ điện tử

 • VPI tiên phong xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong ngành Dầu khí

 • Trí tuệ nhân tạo và những thách thức pháp lý

 • Quản lý lưới điện trên nền bản đồ địa lý

 • Dấu mốc chuyển đổi số của ngành y tế

 • Thúc đẩy các sáng kiến Chính phủ điện tử

 • Phát triển KHCN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa

 • Góp ý Dự thảo Chương trình phát triển ngành công nghiệp CNTT, điện tử viễn thông đến 2025

 • Chính phủ ra Nghị quyết về Trung tâm liên kết CMCN 4.0 Việt Nam

 • Tiến tới Quốc hội 4.0

 • Cơ hội mới cho ngành tự động hóa Việt Nam

 • Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh nghiên cứu và cung cấp các sản phẩm công nghệ số

Tổng số lượt truy cập :
 • 4
 • 4
 • 5
 • 1
 • 8
 • 3
 • 9