Chủ nhật, 14/04/2024 | 15:06 - GMT+7

Giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

Tỉnh Đắk Nông phấn đấu đến năm 2025, 50% doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh được đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp. Đồng thời, tạo lập, cập nhật cơ sở dữ liệu về chuyển đổi số trong doanh nghiệp giúp các cơ quan chức năng có cơ sở đưa ra kế hoạch và giải pháp phù hợp để quản lý và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số doanh nghiệp nói chung, phát triển kinh tế số.

28/03/2024 - 08:31
Để đáp ứng được các mục tiêu đã đề ra, UBND tỉnh Đắk Nông đã xác định các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, chú trọng công tác tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Đề án dưới nhiều hình thức (Hội nghị, Hội thảo, tuyên truyền trên trang thông tin điện tử các đơn vị, các phương tiện truyền thông đại chúng, thu thập, trao đổi ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp tham gia chuyển đổi số từ các kênh trên mạng xã hội....) nhằm nâng cao nhận thức và sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân. Thúc đẩy sự tham gia, phối hợp của các cơ quan, tổ chức và chuyên gia tư vấn trong quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp.
Đắk Nông đẩy mạnh chuyển đổi số tại doanh nghiệp (Ảnh: Báo Đắk Nông)
Công tác tuyên truyền cũng cần được thực hiện thông qua việc lan tỏa, vinh danh các doanh nghiệp đạt kết quả cao về chuyển đổi số, các tổ chức hoặc cá nhân tư vấn có uy tín thuộc Mạng lưới tư vấn viên ngành Thông tin và Truyền thông; tổng kết các thực tiễn điển hình và bài học kinh nghiệm về chuyển đổi số doanh nghiệp, công bố rộng rãi trên các phương tiện truyền thông.
Bên cạnh đó, tập trung bồi dưỡng, tập huấn về Bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp (DBI) thông qua việc phổ biến tài liệu, cẩm nang, sổ tay hướng dẫn doanh nghiệp, tổ chức, hợp tác xã, hộ kinh doanh đánh giá mức độ chuyển đổi số sử dụng Bộ chỉ số DBI phục vụ quản lý, giám sát, đánh giá hoạt động của các tổ chức, cá nhân thuộc Mạng lưới tư vấn viên ngành Thông tin và Truyền thông; cung cấp thông tin về Mạng lưới tư vấn viên và công cụ hỗ trợ tư vấn viên, doanh nghiệp đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp.
Đồng thời, hướng dẫn sử dụng Bộ chỉ số DBI và sử dụng công cụ hỗ trợ đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp trên Cổng DBI của Bộ Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ https://dbi.gov.vn và Cổng thông tin và cơ sở dữ liệu hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại địa chỉ https://digital business.gov.vn bằng các hình thức khác nhau; Tổ chức các Hội nghị về chuyện đổi số doanh nghiệp kết nối giữa nhà hoạch định chính sách, doanh nghiệp, tổ chức, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các nhà cung cấp giải pháp để thúc đẩy chuyển đổi số hiệu quả, xanh và bền vững
Ngoài ra, tỉnh Đắk Nông cũng chú trọng triển khai các giải pháp, chính sách hỗ trợ về công nghệ, thông tin, tư vấn và đào tạo, hỗ trợ chuyển đổi từ hộ kinh doanh, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo và hỗ trợ tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị và các giải pháp, chính sách hỗ trợ khác theo quy định; Thúc đẩy các doanh nghiệp, tổ chức, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bản tỉnh tiếp cận và sử dụng an toàn, thuận tiện các sản phẩm, dịch vụ tài chính toàn diện, tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi.
Xem chi tiết: tại đây
Tuệ Lâm

Xem thêm

Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 4
  • 1
  • 3
  • 4
  • 7
  • 3
  • 5