Thứ ba, 27/09/2022 | 12:41 - GMT+7

Ứng dụng

PVEP: Tiên phong ứng dụng công nghệ số trong E&P

05/09/2022 - 08:04

Với mục tiêu trở thành công ty dầu khí quốc tế mạnh trong khu vực, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) luôn xác định những đột phá về khoa học công nghệ, đón đầu xu thế, tiếp cận và khai thác lợi ích của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0... là những giải pháp quan trọng nhằm đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Xem thêm

Tổng số lượt truy cập :
  • 9
  • 9
  • 4
  • 5
  • 8
  • 7
  • 1