Thứ tư, 03/06/2020 | 01:10 - GMT+7

Công nghiệp 4.0

Nắm bắt công nghệ 4.0

02/06/2020 - 08:20

Nhiều doanh nghiệp (DN) đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành và hoạt động sản xuất, góp phần nâng cao năng suất lao động, tăng sức cạnh tranh...

Xem thêm

Tổng số lượt truy cập :
  • 4
  • 2
  • 7
  • 0
  • 5
  • 1
  • 0