Thứ tư, 07/06/2023 | 13:44 - GMT+7

Công nghệ thông tin và truyền thông

5G và những vấn đề an ninh bảo mật mạng

31/05/2023 - 14:14

Cùng với sự phát triển nhanh chóng của mạng 5G, các loại hình thông tin cơ động, đa môi trường, đa nền tảng sẽ phát triển mạnh mẽ, dẫn đến khả năng kiểm soát thông tin ngày càng trở nên phức tạp. Việc rò rỉ thông tin ngày càng tăng, đặt ra nhiều vấn đề về an ninh bảo mật mạng cần phải giải quyết.

Xem thêm

Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 1
  • 7
  • 4
  • 3
  • 1
  • 7
  • 1