Thứ năm, 05/08/2021 | 10:45 - GMT+7

Đảng – Quốc hội – Chính phủ

Chuyển đổi số - động lực phát triển kinh tế, xã hội

05/08/2021 - 10:12

Với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, internet vạn vật, điện toán đám mây, dữ liệu lớn và chuỗi khối, các thông tin, dữ liệu đều được chuyển thành thông tin, dữ liệu điện tử, được số hóa, được lưu trữ, truyền tải với dung lượng lớn hơn, được xử lý nhiều hơn, nhanh hơn...

Xem thêm

Tổng số lượt truy cập :
  • 5
  • 9
  • 5
  • 2
  • 4
  • 5
  • 8