Thứ hai, 10/08/2020 | 14:49 - GMT+7

Đảng – Quốc hội – Chính phủ

Thủ tướng phê duyệt Danh sách thành viên Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử

07/08/2020 - 09:01

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định số 1160-QĐ-TTg ngày 31/07/2020 phê duyệt Danh sách thành viên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử và lãnh đạo Tổ công tác giúp việc Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử.

Xem thêm

 • An toàn trong chuyển đổi số quốc gia

 • Kinh tế số: Hướng phát triển tất yếu

 • Đào tạo 100 hạt nhân triển khai Chính phủ điện tử tại bộ, ngành, địa phương

 • Bộ TT&TT lấy ý kiến cho Chiến lược phát triển Chính phủ số đến năm 2025

 • Việt Nam xác định mục tiêu đến năm 2030 trở thành quốc gia số

 • Tái cấu trúc hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ Chính phủ điện tử

 • Trí tuệ nhân tạo và những thách thức pháp lý

 • Dấu mốc chuyển đổi số của ngành y tế

 • Thúc đẩy các sáng kiến Chính phủ điện tử

 • Phát triển KHCN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa

 • Góp ý Dự thảo Chương trình phát triển ngành công nghiệp CNTT, điện tử viễn thông đến 2025

 • Chính phủ ra Nghị quyết về Trung tâm liên kết CMCN 4.0 Việt Nam

 • Tiến tới Quốc hội 4.0

 • Cơ hội mới cho ngành tự động hóa Việt Nam

 • Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh nghiên cứu và cung cấp các sản phẩm công nghệ số

 • Thương mại hóa kết quả nghiên cứu: chưa được khai thác đúng tiềm năng

 • Việt Nam sẽ tham gia nhóm các nền kinh tế công nghiệp mới nổi trong vòng 5 năm tới

 • Sự trỗi dậy của Châu Á và cơ hội chuyển đổi số Việt Nam

 • Cách mạng công nghiệp 4.0 - Cơ hội và thách thức của giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay

 • Bên thềm đại hội đảng bộ các cấp, hướng tới đại hội XIII của đảng - Đôi điều suy ngẫm về chặng đường phía trước

Tổng số lượt truy cập :
 • 4
 • 5
 • 7
 • 7
 • 5
 • 6
 • 1