Thứ bảy, 06/06/2020 | 20:07 - GMT+7

Đảng – Quốc hội – Chính phủ

Tái cấu trúc hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ Chính phủ điện tử

03/06/2020 - 07:52

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo Bộ Thông tin-Truyền thông xác định rõ chỉ tiêu hóa các mục tiêu tái cấu trúc hạ tầng công nghệ thông tin, chia sẻ dữ liệu cho Chính phủ điện tử.

Xem thêm

Tổng số lượt truy cập :
  • 4
  • 2
  • 8
  • 4
  • 5
  • 1
  • 7