Thứ ba, 27/09/2022 | 12:27 - GMT+7

Quốc tế

Bọt biển nano trên graphene giúp lọc nước thải công nghiệp hiệu quả

15/09/2022 - 13:41

Các kỹ sư tại Đại học Vienna đã phát triển loại vật liệu composite mới tạo r bộ lọc hiệu quả để loại bỏ các chất ô nhiễm hữu cơ khỏi nước. Hệ thống sử dụng "bọt biển nano" siêu xốp được nhúng trên một tấm graphene.

Xem thêm

Tổng số lượt truy cập :
  • 9
  • 9
  • 4
  • 5
  • 8
  • 1
  • 0