Thứ bảy, 06/06/2020 | 21:44 - GMT+7

Trong nước

Thiết bị ứng dụng IoT tăng mạnh về số lượng

05/06/2020 - 16:08

Số lượng thiết bị IoT trên toàn thế giới đang tăng vọt. Ước tính sẽ có hơn 75 tỷ thiết bị IoT được lắp đặt vào năm 2025, gấp 5 lần so với năm 2015. Đây là thị trường lớn, là cơ hội cho các doanh nghiệp tham gia xây dựng các sản phẩm IoT sáng tạo.

Xem thêm

Tổng số lượt truy cập :
  • 4
  • 2
  • 8
  • 4
  • 9
  • 9
  • 8