Thứ bảy, 15/06/2024 | 07:44 - GMT+7

TP Hồ Chí Minh phấn đấu thuộc nhóm 5 địa phương dẫn đầu về chuyển đổi số cấp tỉnh

UBND thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Kế hoạch Chương trình “Chuyển đổi số của Thành phố Hồ Chí Minh” và Đề án “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh” năm 2024

11/06/2024 - 16:11
Năm 2024, Thành phố tập trung công tác chuyển đổi số gắn với Chủ đề năm 2024 của Thành phố là “Quyết tâm thực hiện hiệu quả Chuyển đổi số và Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội” và phù hợp định hướng chuyển đổi số quốc gia năm 2024 là: Phát triển kinh tế số với 4 trụ cột công nghiệp Công nghệ thông tin và Truyền thông, số hóa các ngành kinh tế, quản trị số, dữ liệu số, ứng dụng rộng rãi trí tuệ nhân tạo (AI), trợ lý ảo để giảm tải và tăng năng suất, chất lượng cho cán bộ, công chức tạo ra động lực để phát triển kinh tế nhanh và bền vững. 
Cụ thể, 4 ưu tiên chính của chuyển đổi số quốc gia trong năm 2024 gồm có: Ưu tiên phát triển dữ liệu số, đây là yếu tố sản xuất then chốt trong sự phát triển của nền kinh tế số; Ưu tiên quản trị số, đảm bảo cho sự phát triển nhanh chóng và lành mạnh của nền kinh tế số; Ưu tiên phát triển công nghiệp công nghệ số, đây sẽ là ngành công nghiệp chủ đạo cung cấp công nghệ, sản phẩm, dịch vụ, giải pháp, nội dung số cho phát triển kinh tế số; Ưu tiên số hóa các ngành kinh tế gắn với tăng năng suất lao động xã hội, sản lượng, quản lý và đổi mới sáng tạo - đây là mặt trận chính cho sự phát triển của nền kinh tế số, mở ra không gian phát triển mới.
Cổng thông tin Chuyển đổi số TP Hồ Chí Minh (Ảnh chụp màn hình)
Để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đã đặt ra, UBND thành phố Hồ Chí Minh đã xác định rõ các nhóm giải pháp cần thực hiện. Trong đó, chú trọng công tác tổ chức quản lý theo dõi, kiểm soát, đôn đốc Kế hoạch chuyển đổi số của các địa phương, đơn vị. Triển khai hệ thống tổng hợp theo dõi kế hoạch, báo cáo, đánh giá trên môi trường số. Công khai tiến độ các dự án, hạng mục chuyển đổi số trọng tâm; chỉ số chuyển đổi số (DTI) trên Cổng chuyển đổi số của Thành phố để lãnh đạo, người dân theo dõi, giám sát. 
Triển khai, hướng dẫn Kiến trúc Chính quyền điện tử Thành phố nhằm định hướng, triển khai nhanh, đồng bộ, tránh trùng lặp các dự án, hạng mục CNTT. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc tuân thủ Kiến trúc Chính quyền điện tử Thành phố. Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý Hệ thống thông tin Chính quyền điện tử Thành phố. 
Thu hút, tập hợp rộng rãi nguồn lực chuyên gia, doanh nghiệp tham gia giải quyết các yêu cầu đặt hàng của Thành phố. Triển khai phối hợp kết nối nhà nước, doanh nghiệp, các tổ chức chuyển đổi số trong thúc đẩy chuyển đổi số Thành phố.
Đẩy mạnh hình thức thuê dịch vụ công nghệ thông tin theo Nghị định 73/2019/NĐ-CP ngày 05 ngày 9 tháng 2019 của Chính phủ về quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước cho công tác xây dựng và vận hành các hệ thống thông tin. 
Tăng cường truyền thông giới thiệu và hướng dẫn sử dụng cho người dân các nền tảng, sản phẩm Chính quyền điện tử Thành phố hiệu quả, đơn giản thông qua giao ban báo chí hàng tuần và trên cổng chuyển đổi số Thành phố. Triển khai bộ nhận diện chung cho các nền tảng thuộc Hệ thống thông tin Chính quyền Thành phố. Triển khai các không gian trải nghiệm cho Người dân về sản phẩm chuyển đổi số Thành phố. 
Ngoài ra, triển khai hợp tác trong nước và quốc tế, thăm quan, học tập, chia sẻ kinh nghiệm; tham gia các tổ chức quốc tế, các sáng kiến quốc tế; tăng cường mối quan hệ hợp tác quốc tế, đồng thời quảng bá, tạo thị trường cho các sản phẩm, dịch vụ của các doanh nghiệp số Thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam.
Xem chi tiết: tại đây
Tuệ Lâm

Xem thêm

Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 4
  • 6
  • 5
  • 0
  • 9
  • 0
  • 8