Chủ nhật, 14/04/2024 | 15:21 - GMT+7

Điều kiện thành lập, mở rộng khu công nghệ cao

Mở rộng khu công nghệ cao là việc điều chỉnh tăng quy mô diện tích khu công nghệ cao, trong đó khu vực mở rộng có ranh giới lân cận hoặc liền kề, có thể kết nối, sử dụng chung hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật với khu công nghệ cao đã được hình thành trước đó.

26/02/2024 - 08:19
Tại Nghị định số 10/2024/NĐ-CP ngày 1/2/2024 của Chính phủ (Nghị định) đã quy định rõ điều kiện thành lập, mở rộng khu công nghệ cao. Theo đó, các điều kiện chung thành lập khu công nghệ cao gồm: Phù hợp với quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; có quy mô diện tích phù hợp và khả thi về sử dụng đất; điều kiện tự nhiên thích hợp; có điều kiện hạ tầng và vị trí giao thông thuận lợi; có khả năng liên kết với các cơ sở nghiên cứu, đào tạo có trình độ cao; có phương án khả thi về nguồn nhân lực và đội ngũ quản lý chuyên nghiệp cho khu công nghệ cao; có phương án khả thi huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội khu công nghệ cao; bảo đảm khả năng cân đối của ngân sách nhà nước (nếu có); có phương án khả thi xây dựng khu nhà ở, công trình công cộng liền kề hoặc xung quanh khu công nghệ cao để đảm bảo phục vụ đời sống chuyên gia, người lao động làm việc trong khu công nghệ cao theo nhu cầu và tiến độ xây dựng khu công nghệ cao; đáp ứng điều kiện bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; bảo đảm quốc phòng, an ninh.
Khu công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh (Ảnh minh hoạ - VnEpress)
Nghị định cũng nêu rõ điều kiện thành lập đối với khu công nghệ cao quy định tại Điều 31 Luật Công nghệ cao bao gồm: Đáp ứng các điều kiện chung thành lập khu công nghệ cao ở trên; phù hợp với chính sách của Nhà nước về phát triển công nghệ cao, công nghiệp công nghệ cao; đáp ứng các điều kiện để triển khai các nhiệm vụ quy định tại khoản 2 Điều 31 Luật Công nghệ cao; có phương án khả thi cung ứng hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ thuận lợi đáp ứng yêu cầu của hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, phát triển công nghệ cao; ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao; sản xuất thử nghiệm sản phẩm công nghệ cao; cung ứng dịch vụ công nghệ cao.
Ngoài ra, đối với khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cần đáp ứng các điều kiện quy định chung; phù hợp với chiến lược, kế hoạch phát triển nông nghiệp; đáp ứng các điều kiện để triển khai các nhiệm vụ quy định tại khoản 2 Điều 32 Luật Công nghệ cao; có phương án khả thi cung ứng hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ thuận lợi đáp ứng yêu cầu của hoạt động nghiên cứu, đào tạo, thử nghiệm và trình diễn ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp.
Đối với nhu cầu mở rộng khu công nghệ cao, Nghị định quy định khu vực đề xuất mở rộng phải đáp ứng các điều kiện thành lập đối với khu công nghệ cao quy định tại Điều 31 Luật Công nghệ cao trong trường hợp mở rộng khu công nghệ cao quy định tại Điều 31 Luật Công nghệ cao. Trường hợp mở rộng đối với khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao quy định tại Điều 32 Luật Công nghệ cao thì khu vực đề xuất mở rộng phải đáp ứng điều kiện thành lập đối với khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao quy định tại Điều 32 Luật Công nghệ cao.
Đồng thời, hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu công nghệ cao đã triển khai phải hoàn thành việc đầu tư xây dựng theo quy hoạch chung xây dựng (nếu có) và quy hoạch phân khu xây dựng được duyệt. Khu vực đề xuất mở rộng có vị trí, quy mô và các điều kiện đảm bảo kết nối thuận lợi với hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội của khu công nghệ cao đã triển khai.
Xem chi tiết: tại đây
Tố Uyên

Xem thêm

Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 4
  • 1
  • 3
  • 4
  • 8
  • 0
  • 5