Thứ tư, 19/01/2022 | 23:03 - GMT+7

Công nghệ thông tin và truyền thông

Nghiên cứu nâng cao hiệu quả vận hành khai thác mỏ dầu khí dựa trên nền tảng dữ liệu lớn

04/01/2022 - 08:40

Bài báo là một phần kết quả nghiên cứu của đề tài cấp Nhà nước "Nghiên cứu xây dựng bộ công cụ trí tuệ nhân tạo hỗ trợ đánh giá phân tích, liên kết tài liệu địa chất, địa vật lý giếng khoan và số liệu khai thác để nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác mỏ khí condensate Hải Thạch - Mộc Tinh Lô 05-2; 05-3, thuộc Biển Đông Việt Nam".

Xem thêm

Tổng số lượt truy cập :
  • 7
  • 0
  • 0
  • 5
  • 8
  • 6
  • 1