Chủ nhật, 14/04/2024 | 15:04 - GMT+7

5 Giải pháp thúc đẩy hiệu quả chuyển đổi số tại Gia Lai

Năm 2024, tỉnh Gia Lai quyết tâm nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và huy động sự tham gia tích cực của người dân trong việc thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

28/03/2024 - 08:32
Nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số tỉnh Gia Lai theo Chương trình chuyển đổi số quốc gia; cũng như triển khai kịp thời, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ của năm 2024 theo các chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số và các Bộ, ngành Trung ương và địa phương, tỉnh Gia Lai tập trung triển khai 5 nhóm giải pháp chính:
Thứ nhất, đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, kỹ năng số, tăng cường tương tác với người dân, doanh nghiệp. Tiếp tục triển khai các hoạt động như: Kênh truyền thông “Chuyển đổi số quốc gia” trên Zalo; cổng/ trang thông tin điện tử để nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho người dân, tạo điều kiện tiếp cận các dịch vụ Chính phủ số; ứng dụng các nền tảng, kênh tương tác trực tuyến giữa cơ quan nhà nước và người dân, doanh nghiệp; phổ cập điện thoại thông minh đến mọi người dân. 
Năm 2024 tỉnh Gia Lai đẩy mạnh việc cung cấp các dịch vụ công trên nền tảng số (Ảnh minh hoạ - Cổng thông tin tỉnh Gia Lai)
Thứ hai, phát triển các mô hình kết hợp giữa các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp; bao gồm các hoạt động như: phối hợp doanh nghiệp để cung cấp dịch vụ công (thông qua mạng bưu chính công cộng, mạng xã hội, ứng dụng của doanh nghiệp); tạo điều kiện, hỗ trợ doanh nghiệp giới thiệu, cung cấp sản phẩm, dịch vụ số;… 
Thứ ba, nghiên cứu, hợp tác để làm chủ, ứng dụng hiệu quả các công nghệ; bao gồm các hoạt động như nghiên cứu, đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ số vào triển khai chuyển đổi số 
Thứ tư, thu hút nguồn lực công nghệ thông tin; bao gồm các hoạt động nhằm thu hút, đa dạng hóa nguồn lực (tài chính và nhân lực) để chuyển đổi số.
Thứ năm, tăng cường hợp tác quốc tế; bao gồm các hoạt động hợp tác quốc tế trong chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng (tham quan, học tập, chia sẻ kinh nghiệm; tham gia các tổ chức quốc tế, các sáng kiến quốc tế; tăng cường mối quan hệ hợp tác quốc tế, đồng thời quảng bá, tạo thị trường cho các sản phẩm, dịch vụ Chính phủ số của các doanh nghiệp số Việt Nam;…).
UBND tỉnh Gia Lai giao Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Gia Lai: Chủ trì chỉ đạo, theo dõi các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai Kế hoạch này; nghiên cứu, đề xuất, triển khai các chủ trương, chính sách, kế hoạch thúc đẩy xây dựng, phát triển cho chuyển đổi số; tổ chức, kiểm tra, giám sát thực hiện Kế hoạch chuyển đổi số tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.
Sở Công Thương tỉnh chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thúc đẩy thương mại điện tử, phát triển thương mại số, chuyển đổi số ngành Công Thương, đặc biệt là thương mại điện tử vùng nông thôn, cung cấp hàng hóa, đưa các sản phẩm nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử.
Các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin hoạt động trên địa bàn tỉnh Gia Lai chủ động phối hợp, hỗ trợ, triển khai các nhiệm vụ về phát triển hạ tầng số, kinh tế số, xã hội số. Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động của doanh nghiệp, phát triển hạ tầng số, nền tảng số, làm chủ công nghệ lõi, đảm bảo an toàn, an ninh mạng.
Xem chi tiết: tại đây
Tố Uyên

Xem thêm

Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 4
  • 1
  • 3
  • 4
  • 7
  • 3
  • 0