Chủ nhật, 14/04/2024 | 14:44 - GMT+7

TP. Hồ Chí Minh: Thúc đẩy nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo

UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Kế hoạch số 6497/KH-UBND về việc thúc đẩy nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo từ môi trường nghiên cứu đến thử nghiệm, ứng dụng thí điểm đến ứng dụng rộng rãi trong xã hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

05/03/2024 - 09:20
Kế hoạch được ban hành nhằm triển khai có hiệu quả các nội dung Chương trình “Nghiên cứu và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2030 ban hành kèm theo Quyết định số 575/QĐ-UBND ngày 23 tháng 02 năm 2021”. Đồng thời, phấn đấu đưa Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm hàng đầu cả nước về nghiên cứu, thử nghiệm, ứng dụng và phát triển nền tảng công nghệ AI.
Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm hàng đầu cả nước về nghiên cứu, thử nghiệm, ứng dụng và phát triển nền tảng công nghệ AI. (Ảnh minh hoạ)
Để thực hiện các mục tiêu trên, UBND TPHCM định hướng các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu bao gồm: tìm kiếm, triển khai các giải pháp AI phục vụ phát triển TP trong ngành logistics, y tế, giáo dục và đào tạo, giao thông vận tải, an ninh, nông nghiệp công nghệ cao, văn hóa, thể thao và du lịch, quản trị. Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng AI phục vụ sản xuất, kinh doanh thông qua việc kết nối cung - cầu về ứng dụng AI giữa các trường, viện nghiên cứu, tổ chức khoa học và công nghệ với cộng đồng doanh nghiệp.
Đồng thời triển khai tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về AI trực tuyến cho cộng đồng xã hội từ cơ bản đến nâng cao, đảm bảo phù hợp với từng đối tượng, tầng lớp xã hội; tích hợp chương trình tập huấn, bồi dưỡng kiến thức AI vào nền tảng trực tuyến.
Bên cạnh đó, xây dựng, vận hành phát triển nền tảng chia sẻ dữ liệu AI như xây dựng nhóm cơ sở dữ liệu cần thu thập, mã hóa, thống kê, chia sẻ dữ liệu phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và ứng dụng AI; thiết lập nền tảng, cơ chế và quy trình chia sẻ dữ liệu bao gồm truy cập và đóng góp dữ liệu; vận hành nền tảng, theo dõi, đánh giá kết quả triển khai và cải thiện.
Ngoài ra, thúc đẩy phát triển hệ sinh thái AI bằng việc thiết lập hệ sinh thái bền vững về AI với sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học, trường, viện nghiên cứu, các doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ và các nhà đầu tư trong lĩnh vực AI thông qua nhiều hình thức như vận hành nền tảng trực tuyến thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo; vận hành Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP…
Sở Khoa học và Công nghệ thành phố được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành và đơn vị liên quan triển khai thực hiện kế hoạch trên, đồng thời chịu trách nhiệm theo dõi, triển khai, giám sát quá trình triển khai thực hiện từng nhiệm vụ.
Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, báo cáo UBND thành phố định kỳ hoặc đột xuất kết quả triển khai kế hoạch.
TP Hồ Chí Minh phấn đấu đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030:
- Hình thành được hệ sinh thái AI tại Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thúc đẩy gia tăng 20%/năm số lượng các công trình khoa học, bằng độc quyền sáng chế/GPHI hoặc quyền tác giả (đối với phần mềm) về AI hoặc ứng dụng AI tại Thành phố;
- Hàng năm gia tăng 10% số lượng doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp số phát triển, ứng dụng AI và gia tăng vốn đầu tư vào lĩnh vực AI;
- Hàng năm tăng 10% nhân lực AI đạt chất lượng phục vụ cho nghiên cứu, triển khai và ứng dụng AI phục vụ đời sống kinh tế, xã hội Thành phố.
- Phấn đấu đến năm 2030, đảm bảo 100% các Sở, ban ngành, quận, huyện và Thành phố Thủ Đức có ứng dụng AI phục vụ công tác quản lý nhà nước.
Xem chi tiết: tại đây
Minh Khuê

Xem thêm

Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 4
  • 1
  • 3
  • 4
  • 6
  • 2
  • 2