Thứ ba, 16/07/2024 | 15:48 - GMT+7

Thừa Thiên Huế: Ban hành Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng Chuyển đổi số các cấp

Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng Chuyển đổi số các cấp (DTI) được xây dựng nhằm theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện chuyển đổi số hằng năm của các đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện. Giúp UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của tỉnh, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị kịp thời nắm tình hình để chỉ đạo, đôn đốc, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

19/04/2024 - 11:31
Theo Quyết định số 931/QĐ-UBND ngày 04/4/2024 ban hành Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng Chuyển đổi số các cấp của tỉnh Thừa Thiên Huế, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị trực thuộc tỉnh xây dựng Bộ chỉ số đánh giá cần bám sát nội dung chương trình chuyển đổi số của tỉnh và Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia. Đảm bảo tính khả thi, phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tế của tỉnh và đánh giá thực chất, khách quan kết quả triển khai chuyển đổi số hàng năm của các cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, Bộ chỉ số cần có tính nhất quán về chu kỳ đánh giá và dữ liệu, số liệu để phục vụ đánh giá; Tăng cường thu thập dữ liệu sẵn có từ các nền tảng do cơ quan nhà nước quản lý để phục vụ đánh giá;
Ngoài ra, để kết quả đánh giá được khách quan nhất, Bộ chỉ số cần được xây dựng có tính mở và được cập nhật, phát triển phù hợp với thực tiễn;  Hình thành được hệ thống theo dõi, đánh giá đồng bộ, thống nhất, cập nhật liên tục về kết quả triển khai chuyển đổi số của các Sở ban ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh. Sử dụng hệ thống phần mềm hỗ trợ thu thập và tính toán DTI để phục vụ cho việc tính toán, cập nhật DTI.
Doanh nghiệp giới thiệu các ứng dụng, công cụ để thực hiện quá trình chuyển đổi số (Ảnh: thuathienhue.gov.vn)
Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng chuyển đổi số các cấp của tỉnh Thừa Thiên Huế được xây dựng với cấu trúc và thang điểm như sau:
Đối với các sở ban, ngành: gồm Thông tin chung (cung cấp các thông tin tổng quan về Sở, ban, ngành nhưng không dùng để đánh giá) và Chỉ số đánh giá gồm 09 chỉ số chính với 34 chỉ số thành phần; thang điểm 391.
Đối với cấp huyện: Gồm Thông tin chung (cung cấp các thông tin tổng quan về huyện/ thị xã/ thành phố Huế nhưng không dùng để đánh giá) và Chỉ số đánh giá gồm 9 chỉ số chính với 53 chỉ số thành phần; thang điểm 675. 
Đối với cấp xã: Gồm Thông tin chung (cung cấp các thông tin tổng quan về huyện/ thị xã/ thành phố Huế nhưng không dùng để đánh giá) và Chỉ số đánh giá gồm 9 chỉ số chính với 50 chỉ số thành phần; thang điểm 645. 
Bộ chỉ số đánh giá DTI của các Sở ban ngành và địa phương được thể hiện ở từng cột tương ứng: cấp Sở ban ngành, cột cấp huyện, cấp xã. 
Định kỳ hàng năm, các đơn vị thực hiện cung cấp, báo cáo số liệu phục vụ đánh giá theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, thẩm định số liệu; tổng hợp, đánh giá, xếp hạng; trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả trong tháng 12 hằng năm. Niên hạn lấy số liệu: Từ 01/01 đến 15/11 của năm đánh giá. Thời hạn nhập số liệu: Trước 30/11 của năm đánh giá.
Sau khi có Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các Sở, ban, ngành và cấp huyện, Sở Thông tin và Truyền thông công bố kết quả trên Cổng Chuyển đổi số của tỉnh tại địa chỉ: https://dx.thuathienhue.gov.vn
Những năm qua, Thừa Thiên Huế luôn nằm trong tốp đầu về chỉ số chuyển đổi số. Song năm 2023, qua rà soát, trong Bộ chỉ số chuyển đổi số có nhiều nhóm tiêu chí không đạt bền vững, do vậy cần những giải pháp căn cơ để chuyển đổi số trở thành chìa khóa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Qua rà soát, năm 2023 điểm tự chấm của tỉnh ước đạt 774.45 điểm, tăng 76,9 điểm so với năm 2022 (697.55 điểm), trong đó có 22 tiêu chí thành phần tăng và 1 tiêu chí thành phần giảm.

Theo Sở Thông tin và Truyền thông, nhóm tiêu chí đạt bền vững gồm 59 tiêu chí thành phần với 530 điểm. Nhóm tiêu chí không đạt bền vững gồm 41 tiêu chí thành phần với 470 điểm.

Xem chi tiết: tại đây
Tuệ Lâm

Cùng chuyên mục

Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Quảng Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

19/06/2024 - 11:07

Triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 31/3/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Quảng Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn đến

Xem thêm

Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 4
  • 9
  • 7
  • 9
  • 9
  • 8
  • 2