Thứ sáu, 24/05/2024 | 05:36 - GMT+7

Kế hoạch chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2024

UBND thành phố Cần Thơ vừa ban hành Kế hoạch số 76/KH-UBND về chuyển đổi số năm 2024 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

12/04/2024 - 09:05
Kế hoạch được ban hành nhằm mục đích phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số thành phố, từ đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước dựa trên môi trường số, giúp cho việc chỉ đạo điều hành của các cấp lãnh đạo được nhanh chóng, chính xác, thuận lợi, tăng cường công khai minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, tạo động lực để góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố và phát triển kinh tế số, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tạo ra giá trị mới, đổi mới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên môi trường số, giúp tăng năng suất lao động, góp phần phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Phát triển xã hội số để hỗ trợ người dân có cơ hội tiếp cận dịch vụ công, đào tạo, tri thức.
Bên cạnh đó, Kế hoạch cũng nhằm tập trung triển khai chuyển đổi số trong một ngành lĩnh vực ưu tiên như: y tế, giáo dục, giao thông vận tải, nông nghiệp, tài nguyên môi trường, du lịch, lao động, thương binh và xã hội... để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số giải quyết các vấn đề cấp thiết của xã hội.
Các doanh nghiệp viễn thông giới thiệu các giải pháp CÐS cho TP Cần Thơ trong khuôn khổ Hội chợ, triển lãm “Thành phố Cần Thơ - 20 năm thành tựu và phát triển”.
Để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu trên, UBND thành phố Cần Thơ yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm làm đầu mối, phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ các sở, ban ngành thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch. Đồng thời, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện của các ngành, địa phương, tổng hợp tình hình triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ của các ngành, địa phương, định kỳ hàng quý báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và các báo cáo đột xuất khi có yêu cầu. 
Thủ trưởng sở, ban ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện chịu trách nhiệm người đứng đầu trước Ủy ban nhân dân thành phố về kết quả chuyển đổi số trong ngành, lĩnh vực, địa phương quản lý. Ủy ban nhân dân quận, huyện thành lập Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính và chuyển đổi số tại địa phương do người đứng đầu làm Trưởng ban để chỉ đạo thực hiện chuyển đổi số tại địa phương; 
Căn cứ nhiệm vụ được phân công, các sở, ban ngành thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện xây dựng Kế hoạch chi tiết và tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo hiệu quả, tiến độ, có trọng tâm, trọng điểm và đặc biệt lựa chọn một hoặc hai công việc mang tính đột phá, triển khai có hiệu quả thiết thực nhằm tạo chuyển biến chung đối với công tác chuyển đổi số của chính cơ quan đơn vị mình. Định kỳ trước ngày 15 tháng 6 và ngày 15 tháng 12 báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố (thông qua Sở Thông tin và Truyền thông) kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được phân công thực hiện tại các phụ lục của Kế hoạch.
Ngoài ra, cần phối hợp với các đơn vị khác trong việc thực hiện các nhiệm vụ, dự án liên ngành, các dự án về nền tảng công nghệ dùng chung của thành phố đảm bảo tính đồng bộ, kết nối chia sẻ dữ liệu. 
Năm 2022, xếp hạng chuyển đổi số (CÐS) cấp tỉnh, TP Cần Thơ nằm trong tốp 5 địa phương dẫn đầu cả nước. Năm 2023, TP Cần Thơ tiếp tục tập trung các giải pháp nhằm giữ vững thành tích tốp đầu cả nước về mức độ CÐS. Qua hơn 9 tháng năm 2023, thành phố đã đạt nhiều kết quả tích cực trong CÐS.
Ông Huỳnh Hoàng Mến, Giám đốc Sở TT&TT TP Cần Thơ, cho biết: Trong thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp lãnh đạo, cán bộ công chức viên chức, người dân và doanh nghiệp về CÐS; triển khai các hoạt động Ngày CÐS quốc gia 10-10. Tập trung thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính để phát triển dữ liệu, tái sử dụng dữ liệu trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị công nghệ thông tin, giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh mạng, hoàn thiện triển khai phương án an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ. Tổ chức tập huấn chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức, tập huấn tổ Công nghệ số cộng đồng. Tiếp tục hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công, đào tạo, tri thức... góp phần giữ vững thứ hạng CÐS.
Xem chi tiết: tại đây
Minh Khuê

Cùng chuyên mục

Tăng cường hiệu quả chuyển đổi số tại Quảng Ngãi

13/05/2024 - 08:18

Năm 2023, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về phát triển Chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số, chuyển đổi số và các văn bản hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi, UBND thành phố Quảng Ngãi đã chỉ đạo thực hiện các mục tiêu và giải pháp tăng cường hiệu quả chuyển đổi số.

Xem thêm

Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 4
  • 4
  • 7
  • 2
  • 9
  • 7
  • 2