Thứ ba, 16/07/2024 | 16:05 - GMT+7

Bình Định: Phấn đấu nâng cao chỉ số chuyển đổi số và chỉ số cải cách hành chính trong năm 2024

Năm 2024, tỉnh Bình Định phấn đấu xây dựng các nền tảng, phát triển hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông hiện đại, đồng bộ; phát triển chính quyền số nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, thúc đẩy cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh; Đồng thời, phấn đấu nâng cao chỉ số chuyển đổi số (DTI) và chỉ số cải cách hành chính (PAR Index).

19/06/2024 - 11:07
Cụ thể, về chính quyền số, tỉnh Bình Định phấn đấu 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình; duy trì kết nối, chia sẻ thông tin giữa Cổng dịch vụ công tỉnh với Cổng dịch vụ công quốc gia; Tỷ lệ hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng đạt 90% đối với cấp tỉnh, 80% đối với cấp huyện và 60% đối với cấp xã (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước); Tối thiểu 80% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý hoàn toàn trực tuyến, người dân chỉ nhập dữ liệu một lần; Tối thiểu 90% người dân, doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính; Tối thiểu 90% hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước hoàn thành phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin. 
Về kinh tế số, phấn đấu kinh tế số chiếm 10% GRDP của tỉnh; Tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 10%; Phấn đấu năng suất lao động tăng tối thiểu 7%; Tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử đạt trên 60%; Tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số đạt trên 40%. 
Bình Định phấn đấu nâng cao chỉ số chuyển đổi số và chỉ số cải cách hành chính trong năm 2024 (Ảnh: vietnamnet)
Về xã hội số, phấn đấu đạt được một số mục tiêu như: Tỷ lệ dân số trưởng thành có điện thoại thông minh đạt trên 80%; Tỷ lệ hộ gia đình có khả năng tiếp cận internet cáp băng rộng cố định đạt trên 80%; Tỷ lệ thôn, làng được phủ hạ tầng cáp quang băng rộng phấn đấu đạt 100%; Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch thanh toán tại ngân hàng hoặc tổ chức được phép khác đạt trên 60%; Tỷ lệ dân số trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân đạt trên 40%; Tỷ lệ dân số trưởng thành có sử dụng dịch vụ công trực tuyến đạt trên 40%; Tỷ lệ các trường học có ứng dụng công nghệ số trong công tác dạy học và hoạt động quản lý, sử dụng các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt để thanh toán học phí đạt 100%; Tỷ lệ các bệnh viện tuyến tỉnh, Trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố triển khai thanh toán điện tử không dùng tiền mặt đạt 100%; Tỷ lệ dân số có hồ sơ sức khỏe điện tử đạt trên 90%.
Để hoàn thành các mục tiêu kể trên, UBND tỉnh Bình Định đã chỉ rõ bốn nhóm giải pháp cụ thể. Trong đó, ưu tiên đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của xây dựng, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thực hiện nhiều hình thức, giải pháp truyền thông hiện đại để tuyên truyền rộng rãi về các kế hoạch, hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của tỉnh; nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của người dân, doanh nghiệp về chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số. 
Bên cạnh đó, phát triển các mô hình kết hợp giữa cơ quan nhà nước với doanh nghiệp, phối hợp với các doanh nghiệp, các trường đại học đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cho cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh về kỹ năng số, các nội dung theo khung chương trình bồi dưỡng về ứng dụng công nghệ thông tin và an toàn thông tin do Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn. Đồng thời, tăng cường nghiên cứu, đề xuất triển khai các giải pháp tích hợp, ứng dụng, sản phẩm công nghệ thông tin phục vụ xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số, từng bước xây dựng đô thị thông minh dựa trên dữ liệu mở, ứng dụng các công nghệ mới. 
Ngoài ra, tỉnh Bình Định sẽ thu hút nguồn lực công nghệ thông tin thông qua việc đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp để phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông. Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư cho ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao năng lực cạnh tranh, đổi mới phương thức quản lý, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Cùng với đó, chủ động hợp tác quốc tế về chuyển đổi số; tổ chức hội thảo, xây dựng chương trình hợp tác, huy động nguồn lực, đào tạo cán bộ, chuyên gia trong lĩnh vực chuyển đổi số, học tập kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ số, nhất là với các đối tác chiến lược có trình độ khoa học công nghệ tiên tiến và có chương trình ký kết, thỏa thuận hợp tác với tỉnh; nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.
Xem chi tiết: tại đây
Minh Khuê

Xem thêm

Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 4
  • 9
  • 8
  • 0
  • 0
  • 6
  • 4