Chủ nhật, 14/04/2024 | 16:00 - GMT+7

Công ty Điện lực Thanh Hóa tăng cường lắp đặt công tơ đo đếm từ xa

​Để từng bước hiện đại hóa ngành điện, trong đó việc lắp đặt công tơ điện tử có chức năng thu thập dữ liệu từ xa là một trong những nhiệm vụ quan trọng đang được Công ty Điện lực Thanh Hóa tăng cường triển khai áp dụng.

17/11/2020 - 10:11
Đến nay công ty đã hoàn thành tiến độ các đợt triển khai lắp đặt với 27.102 công tơ đợt 1 và 15.861 đợt 2 của năm 2020. Các Điện lực trực thuộc đang tập trung lắp đặt DCU, cập nhật khách hàng lên hệ thống đo xa, để từng bước khai thác dữ liệu trên hệ thống đo xa.
Công nhân Công ty Điện lực Thanh Hóa kiểm tra thiết bị trước khi lắp đặt. 
2 tháng cuối năm 2020, Công ty phấn đấu hoàn thành kế hoạch thay định kỳ được Tổng Công ty giao đồng thời không để tình trạng thiết bị đo đếm hết hạn trên lưới (Công tơ 1 pha: 11.906 chiếc; Công tơ 3 pha: 3.705 chiếc; TI: 479 chiếc; TU: 44 chiếc); hoàn thành lắp đặt công tơ điện tử đo xa đợt 3 năm 2020 xong trước ngày 20/12/2020; hoàn thiện lắp 2.900 điểm đo xa khách hàng TBA chuyên dùng; hoàn thiện nâng cấp đo xa từ bán tự động lên đo xa tự động khách hàng sau TBA công cộng; thay thế 2.300 công tơ 3 pha 1 giá các khách hàng TBA chuyên dùng bằng công tơ 3 pha 3 giá có cổng truyền thông (cổng kết nối thiết bị đo xa) sẵn sàng cho việc lắp đặt đo xa giai đoạn tiếp theo.
Công nhân lắp đặt hệ thống thu thập dữ liệu đo đếm từ xa .
 
Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục theo dõi công tác thay định kỳ thiết bị đo đếm điện năng, công tác thay công tơ điện tử và lắp đặt công tơ điển tử đo xa đợt 3 năm 2020. Đồng thời theo dõi công tác hoàn thiện đo xa TBA công cộng và khách hàng TBA chuyên dùng.
Theo: Báo Thanh Hóa

Xem thêm

Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 4
  • 1
  • 3
  • 5
  • 6
  • 8
  • 9