Thứ ba, 16/07/2024 | 16:12 - GMT+7

Bến Tre: Phát huy vai trò tổ chuyển đổi số cộng đồng

Cần chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, xây dựng và lan tỏa các mô hình hiệu quả, phát huy vai trò tổ chuyển đổi số cộng đồng tại Bến Tre.

14/06/2023 - 08:53
Đó là yêu cầu của Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Bến Tre (Ban Chỉ đạo 90) đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023 và định hướng một số nội dung trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023, sáng 7/6..
Cuộc họp Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Bến Tre - Ảnh: bentre.gov.vn
Báo cáo tại cuộc họp cho thấy, về dịch vụ công trực tuyến (DVCTT), tỉnh đã triển khai cung cấp 1.394 DVCTT, đã tích hợp được 954/1.394 DVCTT lên Cổng Dịch vụ công quốc gia, đạt 68%. Toàn tỉnh có 867 DVCTT toàn trình, 560 dịch vụ công trực tuyến một phần.
Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Bến Tre đã được nâng cấp, tích hợp Kho dữ liệu điện tử cá nhân, tổ chức phục vụ công tác số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC của các ngành, các cấp và đã triển khai chính thức đến các sở, ban, ngành vào tháng 4/2023. Đã cấp chứng thư số chuyên dùng cho 391 tổ chức, 1.917 cá nhân và cấp phôi SIM PKI có tích hợp chữ ký số cho 181 cá nhân để thực hiện ký số trên thiết bị di động.
Về kinh tế số - xã hội số, toàn tỉnh có trên 200 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông - công nghệ thông tin, hơn 3.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh có sử dụng nền tảng số, hơn 98% doanh nghiệp nộp thuế điện tử, tỉ lệ doanh nghiệp có website sử dụng tên miền (.vn) đạt 30%
Các cấp tiếp tục kiện toàn, nâng cao vai trò của tổ chuyển đổi số cộng đồng tại địa phương trong thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng nền tảng số, công nghệ số, DVCTT, thanh toán trực tuyến. Đến nay, toàn tỉnh đã có 9 tổ chuyển đổi số cộng đồng cấp huyện, 157 tổ chuyển đổi số cộng đồng cấp xã và 664 tổ chuyển đổi số cộng đồng cấp khu phố/ấp với tổng số 7.097 thành viên tham gia.
Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam đánh giá: Công tác chuyển đổi số của tỉnh thời gian qua đã đạt được một số thành tựu nhất định, nhưng cũng còn một số hạn chế về đầu tư hạ tầng kỹ thuật, nguồn nhân lực, tài lực, chất lượng chuyển đổi số trên một số lĩnh vực đã triển khai, cung cấp, sử dụng DVCTT, giải quyết TTHC trên môi trường số,…
Trong 6 tháng cuối năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam đề nghị cần tăng tốc quyết liệt hơn nữa để thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ chuyển đổi số. Các cấp, ngành tiếp tục tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân và trong cán bộ, đảng viên. Tiếp tục xây dựng, đầu tư nâng cấp hoàn thiện hạ tầng số, dữ liệu số, xây dựng 3 trụ cột chuyển đổi số và đặc biệt đảm bảo an toàn an ninh mạng.
Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ yêu cầu: Các sở ngành, địa phương tiếp tục bám sát thực hiện các nhiệm vụ được giao. Trong quá trình thực hiện cần phát huy sự năng động, quyết đoán, dám nghĩ dám làm, nhất là đối với các đồng chí đứng đầu cơ quan để lan tỏa đến cấp dưới, đồng thời phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị.
Chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, xây dựng và lan tỏa các mô hình hiệu quả, phát huy vai trò tổ chuyển đổi số cộng đồng. Hoàn thành chỉ tiêu 100% đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh có tài khoản sử dụng dịch vụ công trực tuyến và bắt buộc phải sử dụng dịch vụ công trực tuyến khi có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính; có cài đặt và sử dụng các dịch vụ số phục vụ các nhu cầu thiết yếu như: Y tế, giáo dục, chính sách xã hội.
Nguồn: baochinhphu.vn/

Cùng chuyên mục

Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Quảng Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

19/06/2024 - 11:07

Triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 31/3/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Quảng Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn đến

Xem thêm

Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 4
  • 9
  • 8
  • 0
  • 1
  • 0
  • 3