Thứ sáu, 15/01/2021 | 20:48 - GMT+7

Tìm kiếm

 • Bắc Ninh hợp tác Viettel xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh

 • Hệ thống năng lượng thông minh phục vụ phát triển đô thị thông minh và bền vững

 • Chuẩn hóa kho dữ liệu phát triển công nghệ số

 • Phát triển hệ thống giao thông thông minh: Trụ cột quan trọng để xây dựng đô thị thông minh

 • Phát triển đô thị thông minh: Nhiệm vụ cốt lõi trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia

 • Năng lượng thông minh: Trụ cột chính của phát triển đô thị thông minh

 • TP. Hồ Chí Minh thu hút nguồn lực xây dựng đô thị thông minh

 • Huế phát triển đô thị thông minh như thế nào?

 • Hòa Bình khai trương Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh

 • Phải đặt con người là trung tâm trong phát triển đô thị thông minh

 • Hiện đại hóa lưới điện, góp phần xây dựng đô thị thông minh

 • 7 lĩnh vực sẽ được hưởng lợi từ 5G

 • TPHCM chuyển đổi số - đổi mới toàn diện hoạt động bộ máy

 • Bước đột phá của Tây Ninh trong xây dựng đô thị thông minh

 • Kinh tế số: Hướng phát triển tất yếu

 • Hà Nội cần đặt chiến lược chuyển đổi số

 • Xu thế của đô thị thông minh

 • Đô thị thông minh 4.0

 • Quảng Ninh thúc đẩy đô thị thông minh qua công nghệ hiện đại

 • Hải Dương sẽ sớm triển khai xây dựng đô thị thông minh

Tổng số lượt truy cập :
 • 5
 • 1
 • 2
 • 7
 • 4
 • 6
 • 4