Chủ nhật, 14/04/2024 | 13:53 - GMT+7

Xây dựng Nam Định thành đô thị thông minh

Tỉnh Nam Định và thành phố Nam Định đang triển khai đồng bộ các giải pháp, đồng thời ban hành một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm xây dựng thành phố Nam Định trở thành đô thị thông minh, hiện đại.

07/04/2023 - 14:51
Phấn đấu đến năm 2030, thành phố Nam Định cơ bản đạt một số chức năng trung tâm vùng Nam Đồng bằng sông Hồng.
* Đáp ứng yêu cầu phát triển
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Nam Định Nguyễn Thị Như cho biết, thành phố Nam Định là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh; là đô thị trung tâm của vùng Nam Đồng bằng sông Hồng. Thành phố đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Nam Định năm 2011, là một trong 22 đô thị loại I của cả nước; diện tích tự nhiên: 46,41 km2, dân số: 283.633 người với 22 phường và 3 xã.
 
Giai đoạn 2016-2020, thành phố Nam Định đã khai thác, phát huy tốt các tiềm năng, lợi thế để phát triển. Kinh tế tăng trưởng khá, đạt mức bình quân trên 13%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng phát triển công nghiệp và dịch vụ là chủ đạo...
Tuy nhiên, quy mô diện tích thành phố nhỏ, hẹp so với các đơn vị hành chính khác trong tỉnh. Không gian phát triển bị chia cắt, khó khăn trong công tác lập kế hoạch, quy hoạch dài hạn. Việc xây dựng, phát triển thành phố còn bộc lộ một số hạn chế. Kinh tế phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; chưa hình thành rõ nét chức năng trung tâm vùng Nam Đồng bằng sông Hồng...
Trước thực tế trên, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định đã ban hành Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 18/6/2021 về tập trung xây dựng, phát triển thành phố Nam Định giai đoạn 2021-2025. Nghị quyết hướng đến mục tiêu xây dựng, phát triển thành phố Nam Định nhanh, bền vững theo hướng hiện đại, có bản sắc riêng; là trung tâm phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, văn hóa, thể thao, giáo dục đào tạo, y tế; có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại; đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên, ngang tầm với các thành phố loại I của cả nước.
Thành phố phấn đấu đến năm 2025, giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân trên 17%/năm; giá trị sản xuất ngành thương mại, dịch vụ tăng bình quân trên 10%/năm; giá trị xuất khẩu trên địa bàn đạt trên 2 tỷ USD. Thu ngân sách Nhà nước từ kinh tế trên địa bàn đạt trên 4.000 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 150 triệu đồng/năm...
* Xây dựng chính quyền phục vụ
Theo Bí thư Thành ủy Nam Định Nguyễn Anh Tuấn, thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định, thành phố Nam Định đã phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội nhanh và đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Bí thư Thành ủy Nam Định Nguyễn Anh Tuấn. Ảnh: Vũ Văn Đạt/TTXVN
Năm 2022, tất cả 9/9 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt và vượt Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố giao. Giá trị sản xuất công nghiệp thành phố quản lý (theo giá so sánh 2010) đạt trên 20.940 tỷ đồng, tăng hơn 15% so cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước của thành phố đạt hơn 1.990 tỷ đồng, đạt 167% dự toán được giao; trong đó, thu từ kinh tế trên địa bàn đạt gần 1.200 tỷ đồng. Tổng giá trị xuất khẩu đạt 1.525 triệu USD, tăng 17,4% so với cùng kỳ. Tỷ lệ hộ nghèo 2022 (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-202) giảm còn 1,26%...
Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh được thực hiện hiệu quả. Việc giải quyết các thủ tục hành chính liên quan dự án đầu tư thuận tiện hơn, thời gian giải quyết thủ tục hành chính rút ngắn so với quy định; 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện của thành phố được cung cấp trực tuyến ở mức độ 4 và được cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia.
Nền tảng thanh toán trực tuyến quốc gia được triển khai đảm bảo việc thanh toán không dùng tiền mặt phí, lệ phí trong thực hiện thủ tục hành chính. 100% văn bản (trừ các văn bản mật) được ký số và gửi nhận liên thông 4 cấp dưới dạng điện tử.
Hội đồng Nhân dân, UBND tỉnh Nam Định đã ban hành một số cơ chế, chính sách đặc thù và đẩy mạnh phân cấp quản lý, phù hợp với năng lực của thành phố Nam Định, đảm bảo quy định pháp luật như: phân cấp trong lĩnh vực điều hành ngân sách; rà soát, sắp xếp các cơ sở nhà, đất theo quy định của Chính phủ để phát huy hiệu quả các cơ sở nhà, đất và thu hút đầu tư.
Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết số 07-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đề ra, thời gian tới, tỉnh Nam Định gấp rút hoàn thành Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; hoàn thành lập, điều chỉnh các đồ án quy hoạch phân khu theo điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Nam Định đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.
Tỉnh đẩy nhanh tiến độ một số công trình, dự án trọng điểm như: Khu đô thị mới phía Nam sông Đào (giai đoạn 2); Khu đô thị Mỹ Trung; Dự án Văn hóa Trần, Bệnh viện đa khoa tỉnh. Hoàn thiện các thủ tục để khởi công và sớm hoàn thành một số công trình trọng điểm, trọng tâm như: Cầu qua sông Đào (nối từ đường Song Hào đến đường Vũ Hữu Lợi); đường trục phía Nam thành phố Nam Định (đoạn từ đường Vũ Hữu Lợi đến Quốc lộ 21B); xây dựng, cải tạo Quảng trường Hòa Bình, Khu xử lý rác thải tại xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Lộc...
Tỉnh ưu tiên thu hút đầu tư, khuyến khích đầu tư vào thành phố Nam Định những dự án có vốn đầu tư lớn, lĩnh vực công nghệ cao, trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí chất lượng; tiếp tục triển khai Kế hoạch 20/KH-UBND ngày 21/2/2022 của UBND tỉnh Nam Định về triển khai lập Đề án mở rộng thành phố Nam Định và thành lập một số phường thuộc thành phố Nam Định; huy động các nguồn lực để thực hiện chuyển đổ số, từng bước xây dựng thành phố Nam Định trở thành đô thị thông minh.
Thành phố Nam Định phát động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị, văn hóa giao thông, xây dựng nông thôn mới, thường xuyên, liên tục tuyên truyền để nhân dân nhận thức rõ nhiệm vụ xây dựng, phát triển thành phố; phát huy vai trò của người dân là chủ thể xây dựng thành phố xanh - sạch - đẹp - văn minh, tiến tới hiện đại.
Thành phố nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ; đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới phương thức, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, người lao động, hướng đến xây dựng chính quyền phục vụ người dân và doanh nghiệp../.
Theo https://bnews.vn/

Xem thêm

Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 4
  • 1
  • 3
  • 4
  • 4
  • 1
  • 1