Thứ ba, 16/07/2024 | 17:09 - GMT+7

Cần nhiều nguồn lực trong xây dựng đô thị và chuỗi đô thị thông minh

Chiều ngày 16/6, tại Hà Nội, hội thảo “Xây dựng đô thị, chuỗi đô thị thông minh kết nối trong nước và quốc tế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” đã được diễn ra. Tại hội thảo, các đại biểu được nghe nhiều phần trình bày, tham luận về thực trạng, xu hướng và giải pháp xây dựng đô thị thông minh (ĐTTM) trong tương lai.

24/06/2022 - 09:18
Hội thảo nằm trong khuôn khổ Diễn đàn phát triển bền vững đô thị Việt Nam do Ban Kinh tế Trung ương chủ trì, phối hợp Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan tổ chức.
Phát biểu tại hội thảo, TS. Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cho biết, ngày 24/1/2022 Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TW về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây là Nghị quyết chuyên đề đầu tiên của Đảng về đô thị hóa và phát triển đô thị, có ý nghĩa và vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong thời gian tới.
TS. Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại hội thảo. 
Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đã đề ra mục tiêu hình thành một số chuỗi ĐTTM tại các khu vực kinh tế trọng điểm phía Bắc, phía Nam và miền Trung, từng bước kết nối với mạng lưới ĐTTM trong khu vực và thế giới.
Những nội dung quan trọng này cũng được đề ra trong Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Ngày 01/8/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 950/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển ĐTTM bền vững Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Đề án đã xác định những mục tiêu cơ bản như: thực hiện quy hoạch ĐTTM, quản lý ĐTTM, cung cấp các tiện ích thông minh cho người dân trong nền tảng cơ sở dữ liệu được kết nối liên thông.
Trong thời gian qua, dưới sự quan tâm của các tỉnh, thành phố, việc xây dựng ĐTTM gắn với xây dựng chính phủ điện tử, chuyển đổi số đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Các quy trình giải quyết thủ tục hành chính đã được chuyển đổi số, áp dụng hình thức trực tuyến, đã từng bước nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân của cơ quan nhà nước.
Sau khi Đề án phát triển ĐTTM bền vững Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, nhiều địa phương trên cả nước đã triển khai thực hiện theo định hướng đề ra. Đối với quy hoạch ĐTTM, một số địa phương đã bước đầu xây dựng định lượng, tổ chức lập và phê duyệt các đề án quy hoạch đô thị, phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh theo hướng ĐTTM, đã triển khai số hóa đăng tải cập nhật công khai trên cổng thông tin quy hoạch xây dựng đô thị Việt Nam. Đến nay đã có khoảng 1.700 đề án đã được đăng tải trên cổng thông tin quy hoạch.
Ngoài ra, nhiều địa phương đã xây dựng nhiều ứng dụng, phần mềm để người dân dễ dàng tra cứu thông tin quy hoạch từ mạng internet, từng bước xây dựng, triển khai hệ thống thông tin địa lý GIS trong quản lý quy hoạch và xây dựng như Bình Dương, Thừa Thiên – Huế, Bắc Giang, Bắc Ninh,... Dựa trên nhu cầu thực tiễn, nhiều địa phương đã tích cực triển khai, phát triển hạ tầng, kỹ thuật gắn với ứng dụng công nghệ thông minh trong quản lý điều hành đô thị, giao thông, cấp nước, chiếu sáng, xử lý rác thải, ứng dụng GIS trong quản lý hạ tầng kỹ thuật của các địa phương.
Một số địa phương đã thực hiện phát triển đô thị thông minh và đạt được một số kết quả như: Bình Dương đã triển khai vận hành hệ thống thông tin địa lý, trung tâm giám sát điều hành thông minh, Bình Phước đang triển khai hệ thống chiếu sáng, cấp nước thông minh, ứng dụng GIS để quản lý mạng lưới,...
Nhật định về thực trạng phát triển ĐTTM, TS. Trần Quốc Thái, Cục trưởng Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng cho rằng, ngoài những kết quả tích cực, các nỗ lực xây dựng và phát triển ĐTTM còn chưa có nhiều tiến bộ trong nhiều góc độ khác nhau.
“Thứ nhất, thiếu cảnh báo sớm để hạn chế các thiệt hại, thiên tai, bão lũ, cũng như đề xuất các khuyến nghị, giải pháp, các vấn đề trực tiếp liên quan đến đời sống sinh hoạt hằng ngày của người dân. Thứ hai, những nỗ lực để kiểm soát và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên của đô thị như cây xanh, mặt nước tự nhiên, nỗ lực để đô thị xanh hơn, sạch hơn, đáng sống hơn, bền vững hơn chưa nhiều. Thứ ba, các giải pháp để đa dạng hóa nguồn lực cho thực hiện các ý tưởng, sáng kiến, nỗ lực xây dựng và phát triển ĐTTM chưa nhiều, chủ yếu vẫn dựa vào nguồn lực từ ngân sách.” - TS. Trần Quốc Thái nói.
Bên cạnh đó, phát triển ĐTTM tại Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế trong xây dựng và quy hoạch như: các khuyến nghị, giải pháp liên quan đến cảnh báo sớm còn hạn chế; những giải pháp giúp tài nguyên, đô thị xanh hơn thì vẫn chưa có nhiều; các giải pháp để đa dạng dạng hóa nguồn lực để thực hiện các ý tưởng phát triển đô thị thông minh còn có nhiều hạn chế. Trong thời gian tới, các cơ quan ban, ngành cần phải đẩy mạnh đối thoại, trao đổi kinh nghiệm để xây dựng phát triển ĐTTM, cần khẩn trương nghiên cứu, xây dựng các quy chuẩn, sổ tay hướng dẫn, liên quan đến ĐTTM, phát triển các hệ thống theo dõi, đánh giá,...
Nhiều tham luậnn đã được các diễn giả trình bày tại hội thảo.
Tại hội thảo, các chuyên gia đã thảo luận sôi nổi, chia sẻ các vấn đề thực tiễn trên các lĩnh vực công tác đã đạt được. Đồng thời, hội thảo cũng ghi nhận nhiều kiến nghị, giải pháp giúp phát triển ĐTTM bền vững đạt được nhiều tích cực trong tương lai.
Ông Hán Minh Cường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn SGROUP Việt Nam đã trình bày tham luận về ứng dụng cơ sở dữ liệu phục vụ phát triển ĐTTM. Ngoài việc chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn khi áp dụng tại thành phố Long Khánh, Đồng Nai, ông cũng nêu kiến nghị để giải quyết các vấn đề khúc mắc trong xây dựng ĐTTM như: cần sớm ban hành hướng dẫn những quy định cụ thể về việc chuẩn hóa cấu trúc thông tin của dữ liệu; xây dựng được các định mức về chi phí xây dựng đô thị và bố trí nguồn lực; xây dựng các chương trình đào tạo trong lĩnh vực GIS trong việc quản lý ĐTTM.
Đóng góp về vấn đề xây dựng ĐTTM tại Việt Nam, ông Nguyễn Ngọc Hải, phụ trách vấn đề chuyển đổi số của Tập đoàn VNPT đã khái quát về quá trình chuyển đổi số và phát triển thành phố thông minh tại Việt Nam. Ngoài ra, ông cũng chia sẻ nhiều cách làm của tập đoàn VNPT khi triển khai cho các tỉnh, thành phố, những thực tế vướng mắc đã gặp phải.
Trao đổi về giải pháp, TS. Nguyễn Hoàng Minh, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội cho hay, ĐTTM được hình thành trên các tiêu chí cơ bản như: Quy hoạch ĐTTM, nền kinh tế thông minh, giao thông thông minh, năng lượng thông minh, cư dân thông minh, cộng đồng thông minh, quản trị đô thị thông minh và xã hội thông minh. Trong đó, quy hoạch là trụ cột trong phát triển ĐTTM tại Việt Nam. Thông qua công cụ quy hoạch tích hợp, phát triển các đơn vị ĐTTM, là hạt nhân lan tỏa, kết nối và thúc đẩy phát triển thành phố thông minh.
Diễn đàn phát triển bền vững đô thị Việt Nam do Ban Kinh tế Trung Ương chủ trì, phối hợp Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan tổ chức. Diễn đàn được diễn ra trong hai ngày 16 -17/6 với 04 chuyên đề, cụ thể: Xây dựng đô thị, chuỗi ĐTTM kết nối trong nước và quốc tế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chuyển đổi số và xây dựng hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại, liên kết, thích ứng với biến đổi khí hậu trong tiến trình phát triển đô thị bền vững; Hoàn thiện thể chế, chính sách thúc đẩy đô thị hóa và phát triển đô thị bền vững đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Phát triển các mô hình đô thị mới và thúc đẩy chuyển dịch kinh tế khu vực đô thị theo hướng tăng trưởng xanh và bền vững.
Nhật Quang 

Xem thêm

Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 4
  • 9
  • 8
  • 0
  • 4
  • 2
  • 4