Thứ bảy, 09/12/2023 | 21:00 - GMT+7

Chuyển đổi số tỉnh Hà Nam đạt nhiều kết quả ấn tượng

Nắm rõ vai trò của Chuyển đổi số trong việc phát triển kinh tế - xã hội, thời gian qua tỉnh Hà Nam luôn xem chuyển đổi số là giải pháp quan trọng và là xu thế tất yếu.

20/09/2023 - 09:16
Nỗ lực nâng cao nhận thức số
Năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2483/KH-UBND ngày 16/9/2022 về tổ chức hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Thông qua đó,  100% các cơ quan đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm tình hình của cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10. 
Đồng thời, chuyên mục Chuyển đổi số trên Báo điện tử và báo in trong tuần lễ hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và đã đăng tải trên 30 tin/bài về chuyển đổi số. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thực hiện đậm nét tin, bài, phóng sự về chuyển đổi số trên chuyên mục Chuyển đổi số và trong các chương trình thời sự phát thanh, truyền hình. Chuyên mục “Chuyển đổi số” trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam thường xuyên đăng tải thông tin, nội dung chương trình chuyển đổi số quốc gia và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Hệ thống truyền thanh cấp huyện, đài truyền thanh cơ sở đã phát sóng gần 500 tin, bài tuyên truyền về nội dung chuyển đổi số.
Cán bộ, đoàn viên thanh niên thị trấn Vĩnh Trụ (huyện Lý Nhân) hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng định danh điện tử (VNeID). (Ảnh: Báo Hà Nam)
Nhận thức rõ chuyển đổi số là bước phát triển tất yếu của cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0, Hà Nam cũng đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến mục đích, ý nghĩa của chuyển đổi số tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan nhằm tìm kiếm những sáng kiến, cách làm, mô hình điển hình về chuyển đổi số; đồng thời chia sẻ các câu chuyện chuyển đổi số của cơ quan trên Chuyên mục T63 của Bộ Thông tin và Truyền thông (https://t63.mic.gov.vn) để cùng nhau đi đến thành công trong tiến trình thực hiện chuyển đổi số của tỉnh.
Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, công chức viên chức và người lao động tham gia vào kênh truyền thông "Chuyển đổi số quốc gia" trên Zalo. Qua đó cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cập nhật đầy đủ thông tin mới nhất về chuyển đổi số, kiến thức, những câu chuyện, sáng kiến, mô hình, cách làm hay về chuyển đổi số, tra cứu văn bản, tài liệu hướng dẫn…Bên cạnh đó, tuyên truyền các buổi tập huấn, các thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng được hướng dẫn cách tham gia kênh Zalo “Chuyển đổi số quốc gia” để kịp thời nhận được, nắm bắt, cập nhật các chủ trương, định hướng, thông tin về các hoạt động chuyển đổi số quốc gia, các bộ, ngành, địa phương, làm nền tảng kiến thức phục vụ cho việc hướng dẫn, hỗ trợ người dân. 
Lan toả các giá trị mới, trọng tâm là số hoá
Năm 2023, mục tiêu chung của công tác chuyển đổi số tỉnh Hà Nam là từng bước đổi mới căn bản, toàn diện công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, phục vụ của các cơ quan dựa trên công nghệ số; phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội và thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng ứng dụng công nghệ số. 
Sử dụng công nghệ số để nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục đầu tư, nâng cấp, đẩy mạnh thực hiện các giải pháp về phát triển hạ tầng, nền tảng số để đảm bảo đáp ứng cho việc xây dựng, phát triển chính quyền số, chuyển đổi số, đảm bảo an toàn thông tin. 
Đơn giản hoá quá trình, thủ tục hành chính để hoàn thành mục tiêu chuyển đổi năm 2023 (Ảnh: Báo Hà Nam)
Để hoàn thành mục tiêu này, trước mắt cần tập trung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa quy trình, thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư, sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân, bảo đảm cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% số quy trình và cắt giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ theo chỉ đạo của Chính phủ; tái cấu trúc quy trình các thủ tục hành chính, dịch vụ công đang triển khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh.
Đồng thời rà soát, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu hiện có, bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu các sở, ban, ngành, địa phương theo đúng lộ trình Đề án 06; đẩy mạnh triển khai thanh toán không dùng tiền mặt; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Một số kết quả nổi bật trong công tác chuyển đổi số tại Hà Nam 6 tháng đầu năm 2023:
- Công tác hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, tạo môi trường pháp lý cho chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh đã có bước chuyển đáng ghi nhận. Điển hình là đã ban hành được Nghị quyết của Tỉnh ủy, Đề án của UBND tỉnh về Chuyển đổi số. 
- Hạ tầng số, các nền tảng số được phát triển, triển khai ứng dụng tại tỉnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chuyển đổi số. Các cơ sở dữ liệu chuyên ngành được đẩy mạnh triển khai xây dựng, kết nối, chia sẻ.
- Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Hà Nam đã được kết nối, liên thông với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an. 100% các xã, phường, thị trấn đều có đường truyền cáp quang, internet cung cấp đến tận thôn, tổ dân phố; 100% dân số được phủ sóng thông tin di động 2G; 95% dân số được phủ sóng thông tin di động 3G, 4G.
- Mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II được kết nối, liên thông đến 100% các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và UBND cấp xã. 06 tháng đầu năm 2023, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 86,3%; tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến đạt 64,1%; tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử đạt 100%; tỷ lệ tổ chức, cá nhân nộp thuế điện tử đạt 99,71%...
- Các tổ công nghệ số cộng đồng được thành lập đạt 100%, đã hoạt động tích cực ở một số địa phương, góp phần nâng cao kỹ năng số cho người dân. Hà Nam được đánh giá là tỉnh hoàn thành việc cấp căn cước công dân cho 100% công dân đủ điều kiện sớm nhất toàn quốc.
- 100% cơ sở khám, chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế sử dụng máy quét QR code trên thẻ căn cước công dân, ứng dụng VNeID thay bảo hiểm y tế làm thủ tục khám, chữa bệnh…
Tố Uyên

Xem thêm

Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 3
  • 1
  • 3
  • 8
  • 9
  • 6
  • 2