Thứ ba, 16/07/2024 | 16:13 - GMT+7

Yên Bái hướng đến mục tiêu 100% doanh nghiệp được trải nghiệm các nền tảng chuyển đổi số trong năm 2023

​Mới đây, Sở Thông Tin và Truyền Thông Yên Bái đã ban hành Kế hoạch số: 365/KH-STTTT về Hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Yên Bái chuyển đổi số năm 2023. (Kế hoạch)

31/05/2023 - 14:14
Mục tiêu của Kế hoạch nhằm giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa tối ưu hoá hoạt động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực và lợi thế cạnh tranh, tạo ra các giá trị mới cho doanh nghiệp góp phần phát triển kinh tế số trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, tập huấn, đào tạo cho 700 doanh nghiệp và trên 1400 lượt người được hướng dẫn, cập nhật, thông tin, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số.
Kế hoạch cũng đề ra mục tiêu hỗ trợ 100% các doanh nghiệp tham gia chương trình được trải nghiệm các nền tảng chuyển đổi số; Hỗ trợ tối thiểu 20 doanh nghiệp nhỏ và vừa triển khai ứng dụng các nền tảng, giải pháp chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh theo hướng công nghệ, hiện đại; Triển khai đa dạng hóa hình thức thanh toán không dùng tiền mặt cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh.
Yên Bái tập huấn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động doanh nghiệp (Nguồn ảnh: http://danguykhoicqvadn.yenbai.gov.vn/)
Các nội dung chính sẽ được triển khai trong năm 2023 như sau: 
Thứ nhất là hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện chuyển đổi số. Cụ thể, cần tiến hành khảo sát hiện trạng, nhu cầu các doanh nghiệp tham gia Kế hoạch chuyển đổi số. Nội dung khảo sát bao gồm: khảo sát, kiểm tra, đánh giá hiện trạng, nhu cầu và khả năng sẵn sàng tham gia chuyển đổi số tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh (Khảo sát khoảng 50 doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh để lựa chọn ra 20 doanh nghiệp hỗ trợ). 
Bên cạnh đó, hỗ trợ tối thiểu 20 doanh nghiệp nhỏ và vừa (doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa) mua sắm lần đầu nền tảng phù hợp hoạt động của doanh nghiệp phục vụ chuyển đổi số, mỗi doanh nghiệp được hỗ trợ theo quy định tại Nghị định 80/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan triển khai hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ các nền tảng, công nghệ phục vụ hoạt động chuyển đổi số tại các doanh nghiệp.
Tiếp đó, hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia các sàn giao dịch thương mại điện tử nhằm tiếp cận ứng dụng công nghệ số trong hoạt động sản xuất kinh doanh và tìm kiếm thị trường. Theo Kế hoạch, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, các doanh nghiệp cung cấp, phát triển giải pháp, nền tảng công nghệ và các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, tập huấn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh tham gia sử dụng các ứng dụng nền tảng, đăng ký, tạo tài khoản giao dịch trên các sàn giao dịch thương mại điện tử để tiếp cận ứng dụng công nghệ số trong hoạt động sản xuất kinh doanh và tìm kiếm thị trường.
Thứ hai là tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo về chuyển đổi số cho doanh nghiệp; tư vấn, hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số. Cụ thể, trong quý III năm 2023, tiến hành đào tạo, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, nhân viên các doanh nghiệp nhỏ và vừa về chuyển đổi số; Đào tạo, tư vấn về chiến lược, kế hoạch chuyển đổi số cho đội ngũ lãnh đạo các doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Theo đó, sẽ tổ chức 03 lớp đào tạo tập huấn theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Trong đó có 01 lớp tổ chức theo hình thức trực tiếp với số lượng 50 học viên/lớp; 02 lớp tổ chức theo hình thức trực tuyến với tổng số 1.400 học viên là cán bộ, nhân viên thuộc các doanh nghiệp.
Thứ ba là tổ chức hội thảo, hội nghị về chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đối với việc tổ chức hội thảo, hội nghị chuyển đổi số, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông; các đơn vị, địa phương; Hiệp hội doanh nghiệp, ngành nghề và cá đơn vị liên quan tổ chức hội thảo, hội nghị về chuyển đổi số cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa vào tháng 9/2023.
Đối với việc hỗ trợ doanh nghiệp tham gia trải nghiệm các nền tảng số. Tiến hành vận động, phối hợp với các doanh nghiệp cung cấp, phát triển giải pháp, nền tảng công nghệ có uy tín tổ chức các chương trình sự kiện, hội nghị, hội thảo chuyển đổi số; hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia trải nghiệm các giải pháp, nền tảng công nghệ số nhằm giúp các doanh nghiệp có cái nhìn trực quan để đưa ra những quyết sách quan trọng, phù hợp với hoạt động phát triển, kinh doanh của doanh nghiệp.
Thứ tư là truyền thông, tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo Kế hoạch, năm 2023, cần xây dựng phóng sự/video phát sóng trên sóng phát thanh truyền hình tỉnh và đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội, nền tảng số; Xuất bản tài liệu truyền thông.
Ngoài ra, tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông do Sở Thông tin và Truyền thông quản lý. Vận động các doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Truyền thông qua các nền tảng số (Email, tin nhắn, ứng dụng di động, video trực tuyến, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube...)
An Nhiên

Cùng chuyên mục

Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Quảng Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

19/06/2024 - 11:07

Triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 31/3/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Quảng Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn đến

Xem thêm

Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 4
  • 9
  • 8
  • 0
  • 1
  • 0
  • 6