Thứ hai, 15/07/2024 | 14:41 - GMT+7

Chuyển đổi số trong ngành khoa học và công nghệ

Là một trong những đơn vị đi đầu trong ứng dụng công nghệ thông tin, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Quảng Trị đã triển khai mạnh mẽ công tác chuyển đổi số trong các lĩnh vực hoạt động và mang lại hiệu quả thiết thực. Từ đó, thúc đẩy nhanh các hoạt động nghiên cứu và ứng dụng KH&CN trên địa bàn, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH của tỉnh.

19/01/2024 - 08:37
Nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số trong các hoạt động hành chính, chuyên môn nghiệp vụ, Sở KH&CN đã ban hành các văn bản chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số trong toàn sở.
Phát động công chức, viên chức, người lao động của sở hưởng ứng cuộc thi “Hiến kế nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính” do Sở Nội vụ tổ chức; tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số”. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh ban hành các quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) mới; TTHC bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của sở và các quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Công tác rà soát cắt giảm, đơn giản hóa TTHC được thực hiện nghiêm túc.
Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị nhận giải thưởng tại hạng mục Cơ quan Nhà nước chuyển đổi số xuất sắc Giải Chuyển đổi số Việt Nam 2023 - Ảnh: SỞ KH&CN CUNG CẤP
Năm 2023, Sở KH&CN đã tiến hành rà soát và đề xuất UBND tỉnh xem xét, phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa TTHC của sở. Theo đó, đã cắt giảm thời gian giải quyết TTHC đối với 10 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của sở.
Trong đó, lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng 1 thủ tục; lĩnh vực hoạt động KH&CN 2 thủ tục; lĩnh vực an toàn bức xạ hạt nhân 7 thủ tục. Sở KH&CN đã thông báo cho các tổ chức, cá nhân về việc triển khai danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần thuộc thẩm quyền giải quyết của sở theo quy định.
Thường xuyên công khai, niêm yết Bộ thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử của sở khi có thay đổi. Các TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của sở được cập nhật kịp thời trên Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Quảng Trị, được thực hiện tại Bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của sở.
Hoạt động của Bộ phận một cửa được tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả. Công chức tại Bộ phận một cửa của sở được trang bị chữ ký số theo đúng quy định, có trình độ chuyên môn, có tinh thần trách nhiệm cao, chấp hành đúng nội quy, quy chế đã ban hành, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
Sở KH&CN đã tích cực tuyên truyền cho cá nhân, tổ chức về dịch vụ công trực tuyến, cách thức thanh toán trực tuyến phí, lệ phí qua Cổng dịch vụ công quốc gia khi thực hiện TTHC. 100% TTHC của Sở KH&CN được thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Số lượng TTHC Sở KH&CN tiếp nhận từ ngày 15/12/2022 đến ngày 15/12/2023 là 56 hồ sơ, trong đó hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ công trực tuyến là 32 hồ sơ, tiếp nhận trực tiếp và dịch vụ bưu chính công ích 25 hồ sơ, 4 hồ sơ từ kỳ trước chuyển qua.
Kết quả, đã giải quyết 57 hồ sơ trước hạn và 3 hồ sơ giải quyết đúng hạn, không có hồ sơ quá hạn. Tỉ lệ hồ sơ trả trước hạn đạt 100%. Năm 2023, Sở KH&CN không nhận được phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức liên quan đến quy định TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của sở.
Năm qua, sở đã tổ chức 2 lớp tập huấn phổ biến, hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn TCVN ISO 18091:2020 - Hệ thống quản lý chất lượng - Hướng dẫn áp dụng TCVN ISO 9001 tại chính quyền địa phương cho gần 200 học viên là đại diện lãnh đạo, thư ký ban ISO của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã. Tiếp tục theo dõi, tổng hợp về công tác duy trì áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 tại các đơn vị, địa phương.
Phó giám đốc Sở KH&CN Nguyễn Hữu Thắng cho biết: Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 4/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch số 5890/KH-UBND ngày 28/12/2020 của UBND tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Sở KH&CN đã triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để đáp ứng các điều kiện cần thiết cho thực hiện công cuộc chuyển đổi số một cách đồng bộ từ thể chế số, chính quyền số, nhân lực số, hạ tầng số, dữ liệu số, an toàn an ninh số. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ và kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ; kỹ năng chuyển đổi số, chính quyền số, kinh tế số, an toàn thông tin mạng cho công chức được giao nhiệm vụ về chuyển đổi số.
Thường xuyên duy trì hoạt động của đường truyền số liệu chuyên dùng của tỉnh và Bộ KH&CN. Đảm bảo một số dữ liệu về lĩnh vực KH&CN như: sở hữu trí tuệ, kết quả nghiên cứu KHCN, thông tin KH&CN, tiêu chuẩn đo lường chất lượng được thông suốt từ cơ sở dữ liệu của các đơn vị chức năng thuộc Bộ KH&CN đến sở và phục vụ việc tra cứu dữ liệu đối với người dân, doanh nghiệp, các tổ chức có liên quan.
100% chế độ báo cáo, chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền được kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu số trên hệ thống dùng chung. TTHC trên môi trường điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến được đẩy mạnh thực hiện để giảm thời gian, chi phí thực hiện, nâng cao hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.
Với những thành công nổi bật trong công tác chuyển đổi số, năm 2023, Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị đã được nhận giải thưởng tại hạng mục Cơ quan Nhà nước chuyển đổi số xuất sắc Giải Chuyển đổi số Việt Nam 2023 do Hiệp hội Truyền thông Kỹ thuật số Việt Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức.
Phát huy những kết quả đạt được, năm 2024, Sở KH&CN tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong các lĩnh vực hoạt động của ngành để phục vụ tốt hơn sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền; nâng cao hiệu quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy nền KT-XH tỉnh phát triển nhanh và bền vững.
Nguồn: Báo Quảng Trị

Xem thêm

Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 4
  • 9
  • 6
  • 9
  • 0
  • 0
  • 7