Thứ ba, 16/07/2024 | 17:16 - GMT+7

Đồng Nai hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số

Đây là một trong những nội dung của Kế hoạch triển khai Chương trình xác định chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh (Chương trình) vừa được UBND tỉnh Đồng Nai ban hành.

16/03/2023 - 09:19
Chương trình xác định chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được áp dụng cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế, trong tất cả các ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh với các quy mô khác nhau (siêu nhỏ, nhỏ, vừa, lớn…). Cùng với đó là các cơ quan, tổ chức quản lý hoặc chủ trì triển khai chương trình, đề án, kế hoạch phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy chuyển đổi số doanh nghiệp, phát triển kinh tế số và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan.
Để triển khai Chương trình, UBND tỉnh Đồng Nai đề ra sáu nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, trong đó có nhiệm vụ truyền thông, tuyên truyền nâng cao nhận thức. Các hoạt động tuyên truyền, quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở, qua mạng internet,...được thực hiện nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân liên quan về hoạt động chuyển đổi số của doanh nghiệp, Bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp, Cổng thông tin chỉ số chuyển đổi số doanh nghiệp tại địa chỉ dbi.gov.vn, hoạt động của Mạng lưới tư vấn kinh tế số và chuyển đổi số doanh nghiệp.
Đồng thời, tuyên truyền, biểu dương các doanh nghiệp điển hình trên địa bàn tỉnh về thực hiện chuyển đổi số, các doanh nghiệp đạt thứ hạng cao trong mức độ chuyển đổi số và doanh nghiệp điển hình phát triển kinh tế số, các nội dung khác liên quan đến chuyển đổi số doanh nghiệp và phát triển kinh tế số. Vận động các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tham gia Chương trình, sử dụng các nền tảng số để chuyển đổi số tại địa chỉ http://smedx.vn và http://smedx.mic.gov.vn.
Đồng Nai triển khai Chương trình xác định chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số. (Ảnh: bnews.vn)
Bên cạnh đó, các hội thảo, hội nghị, hoạt động liên kết, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp, hiệp hội có liên quan cũng sẽ được tổ chức để thúc đẩy chuyển đổi số doanh nghiệp, xác định chỉ số chuyển đổi số doanh nghiệp, tạo hệ sinh thái chuyển đổi số, phát triển kinh tế số.
Về giải pháp hỗ trợ thúc đẩy các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh triển khai chuyển đổi số, theo UBND tỉnh Đồng Nai, các hoạt động hỗ trợ bao gồm: hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử điển hình, tham gia các sàn thương mại điện tử...; hỗ trợ tư vấn đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi số, mục tiêu và các điều kiện để thực hiện chuyển đổi số cho doanh nghiệp; tổ chức các hoạt động tư vấn, giới thiệu, kết nối các doanh nghiệp có nhu cầu với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, phần mềm ứng dụng chuyển đổi số để triển khai thử nghiệm, tiến tới triển khai chính thức các giải pháp nền tảng; hỗ trợ cung cấp thông tin, kiến thức, tài liệu về chuyển đổi số doanh nghiệp, quản lý thông tin, kết quả hỗ trợ chuyển đổi số doanh nghiệp, tuyên truyền các mô hình thành công điển hình, giới thiệu các kinh nghiệm thực tiễn, đăng ký hỗ trợ trực tuyến.
Ngoài ra, UBND tỉnh Đồng Nai cũng đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp khác để triển khai Chương trình như tổ chức đánh giá, xác định Chỉ số chuyển đổi số cho doanh nghiệp; xây dựng cơ sở dữ liệu doanh nghiệp, tổ chức Mạng lưới tư vấn kinh tế số và chuyển đổi số doanh nghiệp cũng như triển khai các khóa đào tạo, tập huấn về chuyển đổi số.
Hiện nay, Đồng Nai đang đứng thứ 20 trên cả nước về chuyển đổi số. Với mục tiêu nằm trong tốp 10 cả nước về chuyển đổi số, Đồng Nai đang đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi số ở cả 3 trụ cột: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.
Để thực hiện chuyển đổi số có hiệu quả, Đồng Nai cần thực hiện 4 nhiệm vụ: nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; thúc đẩy hạ tầng chuyển đổi số gắn với đảm bảo an toàn, an ninh mạng; thúc đẩy chính quyền số, xã hội số và kinh tế số; đào tạo nhân lực để thực hiện và thích ứng với chuyển đổi số.
Bích Phương

Xem thêm

Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 4
  • 9
  • 8
  • 0
  • 4
  • 7
  • 1