Thứ hai, 15/07/2024 | 14:53 - GMT+7

Thực hiện chuyển đổi số trong công tác quản lý, điều hành công việc tại UBND TP.HCM

Văn phòng UBND Thành phố Hồ Chí Minh (TP. HCM) vừa có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Phan Văn Mãi về thực hiện chuyển đổi số trong công tác quản lý, điều hành công việc tại UBND thành phố, trong đó có việc thành lập Tổ công tác chuyên thực hiện công việc này.

28/03/2022 - 14:27
Trong năm 2022, TP. HCM đặt mục tiêu thực hiện nhanh, hiệu quả việc chuyển đổi số, hoàn thiện chính quyền số, gắn kết với việc xây dựng thành phố trở thành thành phố thông minh…Vì vậy, việc thành lập Tổ công tác thực hiện chuyển đổi số trong công tác quản lý, điều hành là điều tất yếu. 
Việc thành lập Tổ công tác thực hiện chuyển đổi số trong công tác quản lý, điều hành là điều tất yếu. (Ảnh minh họa: chinhphu.vn)
Theo quyết định, Tổ công tác do Chánh Văn phòng UBND TP. HCM Đặng Quốc Toàn làm tổ trưởng. Tổ phó do Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Lâm Đình Thắng đảm nhiệm và thành viên bao gồm các lãnh đạo một số sở, ngành. 
Nhiệm vụ của Tổ công tác bao gồm rà soát, chuẩn hóa quy trình, hồ sơ công việc, xây dựng các chỉ tiêu về hồ sơ công việc như thời gian, thành phần hồ sơ, chất lượng giải quyết… Đồng thời, xây dựng quy chế phối hợp giữa Văn phòng UBND TP. HCM với các đơn vị trong tiếp nhận, giải quyết, phản hồi kết quả giải quyết hồ sơ công việc. Bên cạnh đó, rà soát các ứng dụng tại Văn phòng UBND TP. HCM phục vụ công tác quản trị, điều hành, đề xuất cập nhật cho phù hợp.
Trong quá trình thực hiện việc triển khai chuyển đổi số trong công tác quản lý, điều hành công việc, phải đảm bảo các yêu cầu như quản lý kịp thời, đầy đủ kết quả thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Ban cán sự Đảng UBND thành phố, của Chủ tịch UBND thành phố. Phối hợp kiểm soát có hiệu quả chất lượng, tiến độ tham mưu, giải quyết công việc của các sở, ban, ngành, quận, huyện, thành phố Thủ Đức khắc phục tình trạng hồ sơ công việc bị chậm trễ do quá trình phối hợp giữa các đơn vị, nhất là quy trình phối hợp với Văn phòng UBND thành phố trong giải quyết các hồ sơ thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp và hồ sơ công việc khác trong thực hiện các nội dung quản lý nhà nước.
Để thực hiện mục tiêu chuyển đổi số, Chủ tịch UBND TP. HCM cũng giao nhóm nhiệm vụ cho Sở TT&TT nghiên cứu, đề xuất phương án truyền thông hiệu quả, kịp thời các thông tin chỉ đạo, điều hành của thành phố đến với người dân, doanh nghiệp. Tích cực triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin để cập nhật thường xuyên, theo dõi chỉ tiêu kinh tế - xã hội của TPHCM, đồng thời nghiên cứu bổ sung chức năng của hệ thống 1022 để theo dõi tình hình xử lý phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp theo từng sở, ngành, quận, huyện và thành phố Thủ Đức.
Phương Loan


Cùng chuyên mục

Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Quảng Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

19/06/2024 - 11:07

Triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 31/3/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Quảng Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn đến

Xem thêm

Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 4
  • 9
  • 6
  • 9
  • 0
  • 5
  • 6