Thứ sáu, 09/12/2022 | 19:49 - GMT+7

Ứng dụng chống sét van trên đường dây compact 110 kV tại Việt Nam

Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu ứng dụng chống sét van (CSV) lắp đặt trên đường dây compact 110kV trong lưới điện Việt Nam. Kết quả nghiên cứu dựa trên mô hình điện hình học (EGM) và phần mềm mô phỏng EMTP/ATP.

09/11/2020 - 17:51
TÓM TẮT
Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu ứng dụng chống sét van (CSV) lắp đặt trên đường dây compact 110kV trong lưới điện Việt Nam. Kết quả nghiên cứu dựa trên mô hình điện hình học (EGM) và phần mềm mô phỏng EMTP/ATP. Số lần sét đánh vào đường dây compact và đường dây thông thường được tính toán so sánh. Khả năng chịu sét của đường dây với các cấu hình lắp đặt CSV khác nhau theo điện trở tiếp địa cột được xem xét. Suất cắt đường dây trước và sau khi lắp đặt CSV được so sánh. Khả năng chịu sét của đường dây compact một mạch và hai mạch kết hợp với lắp đặt CSV được so sánh với đường dây có dây chống sét (DCS) không có CSV.
Từ khóa: Đường dây compact, chống sét van, mô phỏng EMTP/ATP.
ABSTRACT
This paper presents result application of line surge arresters on the compact transmission lines 110kV in Viet Nam. The results study are based on the geometric model (EGM) method and EMTP simulation software. The number of lightning strikes to the compact transmission lines and standard line is calculated and compared. Different line surge arrester installation configurations are considered. Line lightning performance is computed for different tower footing resistance. Line performance before and after line surge arrester installation are compared. Line lightning performance of the single and double circuits compact transmission lines combined with line surge arresters are compared with the performance of the standard line without line surge arresters.
Keywords: Compact transmission line, line surge arresters, EMTP/ATP simulation.
Xem toàn bộ bài viết TẠI ĐÂY.
Ninh Văn Nam1, Nguyễn Mạnh Quân1, Trần Văn Tớp2
1Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
2Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
[Nguồn: https://tapchikhcn.haui.edu.vn]

Cùng chuyên mục

Vai trò của chuyển đổi số gắn với quản trị tri thức trong phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn

27/09/2021 - 08:46

Theo Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp quốc (UNIDO), nền kinh tế tuần hoàn là một chu trình khép kín, các chất thải được tái sử dụng, trở thành nguyên liệu cho sản xuất, từ đó giảm mọi tác động tiêu cực đến môi trường, hệ sinh thái và sức khỏe con người.

Xem thêm

 • Thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

 • Hậu Giang chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số

 • Tập trung xây dựng Cần Thơ thành đô thị thông minh

 • Chuyển đổi số - động lực phát triển kinh tế Thủ đô

 • Chuyển đổi số trong vận hành lưới điện trên đảo Phú Quý

 • Vật liệu tạo màu kích thước nano ứng dụng trong ngành sản xuất sơn

 • Việt Nam lần đầu tiên có mô hình Đại học số

 • Đắk Nông có Trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh

 • Công nghệ chế tạo loại ống gân xoắn chất lượng cao sử dụng hệ vật liệu mới

 • EVNCPC: Hoàn thành trên 85% các nhiệm vụ chuyển đổi số giai đoạn 2021-2022

Tổng số lượt truy cập :
 • 1
 • 0
 • 4
 • 9
 • 5
 • 3
 • 7
 • 6