Thứ hai, 20/09/2021 | 15:06 - GMT+7

Thiết lập phương trình vi phân chuyển động và mô phỏng một cấu trúc tay máy 6 bậc tự do

Bài báo trình bày các vấn đề động học và động lực học cho việc mô phỏng, thiết kế một dạng cánh tay robot 6 bậc tự do gọn nhẹ có khả năng ứng dụng trong nhiều lĩnh vực.

03/03/2020 - 08:25
Đỗ Trần Thắng, Lã Đức Việt, Đinh Văn Phong, Nguyễn Quang Hoàng, 
Nguyễn Văn Quyền
Viện Cơ học – Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Xem thêm

Tổng số lượt truy cập :
  • 6
  • 1
  • 6
  • 2
  • 3
  • 7
  • 0