Thứ sáu, 24/05/2024 | 05:21 - GMT+7

Xây dựng mô hình của inverter có khả năng điều khiển công suất tác dụng và công suất phản kháng trong hệ thống điện mặt trời nối lưới khi xảy ra sự cố ngắn mạch

Các hệ thống điện mặt trời pin quang điện hòa lưới sử dụng inverter thông minh hiện nay có thể thực hiện nhiều chức năng như kiểm soát điều chỉnh công suất để tối ưu và đảm bảo độ tin cậy của hệ thống, đặc biệt khi mà nguồn điện mặt trời ngày càng phát triển và nắm giữ vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng.

09/11/2020 - 17:52
TÓM TẮT
Các hệ thống điện mặt trời pin quang điện hòa lưới sử dụng inverter thông minh hiện nay có thể thực hiện nhiều chức năng như kiểm soát điều chỉnh công suất để tối ưu và đảm bảo độ tin cậy của hệ thống, đặc biệt khi mà nguồn điện mặt trời ngày càng phát triển và nắm giữ vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng. Để thể hiện rõ ràng tầm trọng của việc điều khiển công suất trong hệ thống điện mặt trời, bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu khả năng điều chỉnh công suất tác dụng và công suất phản kháng của hệ thống điện mặt trời khi lưới điện vận hành trong trạng thái bình thường và khi gặp sự cố ngắn mạch. Quá trình mô phỏng được thực hiện trên phần mềm PSCAD/EMTDC. Kết quả đạt được đã chỉ ra được khả năng điều khiển công suất của hệ thống.
Từ khóa: Điện mặt trời, inverter, điều khiển công suất, sự cố ngắn mạch.
ABSTRACT
Recently, grid-connected photovoltaic (PV) systems can perform many functions such as controlling power adjustment to optimize and ensure system reliability, especially when solar power is rapidly developing and playing an important role in ensuring energy security. To clearly show the importance of power control in solar power systems, this paper presents the results of research on the ability to control the real power and the reactive power of solar power system when the grid operates in a normal state and when short-circuit fault occurs. The simulation process was performed on PSCAD/EMTDC software. The results have shown the ability to control the power of the system.
Keywords: Photovoltaic system, inverter, power control, short-circuit fault.
Xem toàn bộ bài viết TẠI ĐÂY.
Nguyễn Đức Tuyên1, Lê Văn Lực2, Đỗ Văn Long1, Nguyễn Hữu Đức3
1Viện Điện, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
2Ishan International Pvt. Ltd.
3Khoa Công nghệ Năng lượng, Trường Đại học 
[Nguồn: https://tapchikhcn.haui.edu.vn]

Cùng chuyên mục

Vai trò của chuyển đổi số gắn với quản trị tri thức trong phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn

27/09/2021 - 08:46

Theo Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp quốc (UNIDO), nền kinh tế tuần hoàn là một chu trình khép kín, các chất thải được tái sử dụng, trở thành nguyên liệu cho sản xuất, từ đó giảm mọi tác động tiêu cực đến môi trường, hệ sinh thái và sức khỏe con người.

Xem thêm

Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 4
  • 4
  • 7
  • 2
  • 9
  • 1
  • 4