Thứ sáu, 24/05/2024 | 05:43 - GMT+7

Toán tử lân cận cho thuật toán Tabu Search và PSO giải bài toán lập lịch luồng công việc trong môi trường điện toán đám mây

Một trong số các vấn đề lớn nhất trong môi trường điện toán đám mây là bài toán lập lịch luồng công việc. Hiệu năng của các hệ thống điện toán đám mây phụ thuộc rất nhiều vào việc sắp xếp các tác vụ trong luồng thực thu trên các máy tính trong môi trường đám mây để hoàn thành luồng công việc một cách tối ưu. Trong bài này chúng tôi đề xuất một thuật toán lập lịch luồng công việc mới dựa trên chiến lược tối ưu bầy đàn và tìm kiếm Tabu.

10/11/2020 - 13:22
Tóm tắt: Điện toán đám mây là xu thế mới của công nghệ thông tin và truyền thông. Trong mô hình điện toán đám mây mọi khả năng liên quan đến công nghệ thông tin đều được cung cấp dưới dạng dịch vụ, cho phép người sử dụng truy cập đến các dịch vụ công nghệ (phần cứng và phần mềm) từ các nhà cung cấp dịch vụ. Điện toán đám mây là sự tập hợp của nhiều máy chủ vật lý và máy chủ ảo, được cấu hình để làm việc với nhau trên môi trường internet. Một trong số các vấn đề lớn nhất trong môi trường điện toán đám mây là bài toán lập lịch luồng công việc. Hiệu năng của các hệ thống điện toán đám mây phụ thuộc rất nhiều vào việc sắp xếp các tác vụ trong luồng thực thu trên các máy tính trong môi trường đám mây để hoàn thành luồng công việc một cách tối ưu. Trong bài này chúng tôi đề xuất một thuật toán lập lịch luồng công việc mới dựa trên chiến lược tối ưu bầy đàn và tìm kiếm Tabu.
Từ khóa: lập lịch luồng công việc, tìm kiếm Tabu, tối ưu bầy đàn, điện toán đám mây.
Tham khảo bài nghiên cứu tại đây.
New Effective Neighborhoods for Tabu Search and Particle Swarm Optimization to Schedule Workflow in Cloud Computing
Abstract: Cloud computing is a new trend of information and communication technology that enables resource distribution and sharing at a large scale. The cloud consists of a collection of virtual machines that promises to provision on-demand computational and storage resources when needed. End-users can access these resources via the Internet and have to pay only for their usage. Workflow scheduling is a big issue in cloud computing. Basically the issue relates to discovering resources and allocating tasks on suitable resources. Workflow scheduling plays a vital role in the system management. In this work, we propose a new algorithm for workflow scheduling that is derived from particle swarm optimization and Tabu search.
Keywords: Workflow scheduling, Tabu search, particle swarm optimization, cloud computing.
Phan Thanh Toàn1, Đặng Quốc Hữu2, Nguyễn Thế Lộc3
1 Khoa Sư phạm Kỹ thuật, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
2 Trung tâm Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Thương mại, Hà Nội
3 Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 
(Nguồn: Tạp chí Công nghệ thông tin và truyền thông, số 02/12/2019)

Cùng chuyên mục

Vai trò của chuyển đổi số gắn với quản trị tri thức trong phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn

27/09/2021 - 08:46

Theo Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp quốc (UNIDO), nền kinh tế tuần hoàn là một chu trình khép kín, các chất thải được tái sử dụng, trở thành nguyên liệu cho sản xuất, từ đó giảm mọi tác động tiêu cực đến môi trường, hệ sinh thái và sức khỏe con người.

Xem thêm

Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 4
  • 4
  • 7
  • 2
  • 9
  • 9
  • 8