Thứ năm, 05/08/2021 | 13:07 - GMT+7

HQ áp dụng phương pháp khoan KSAS khi thi công các giếng dầu khí ở VN và XD mô hình tính toán các thông số khoan KSAS cho giếng khoan bể Cửu Long

Công nghệ khoan kiểm soát áp suất đã được nghiên cứu và áp dụng ngày càng phổ biến trong hoạt động khoan dầu khí.

12/11/2020 - 10:22

Tóm tắt:

Công nghệ khoan kiểm soát áp suất đã được nghiên cứu và áp dụng ngày càng phổ biến trong hoạt động khoan dầu khí. Công nghệ này cho phép thi công an toàn trong điều kiện phức tạp, tiềm ẩn rủi ro như cửa sổ khoan hẹp, nước biển sâu, đá nứt nẻ, dị thường áp suất và nhiệt độ... mà phương pháp khoan truyền thống khó hoặc không thể thực hiện được. Bài báo trình bày các nghiên cứu đánh giá hiệu quả của phương pháp khoan kiểm soát áp suất khi khoan qua các điều kiện phức tạp nêu trên ở Việt Nam và xây dựng mô hình tính toán các thông số khoan kiểm soát áp suất khi thi công giếng khoan bể Cửu Long trong điều kiện nhiệt độ cao, áp suất cao.

Từ khóa: Khoan kiểm soát áp suất, phản áp bề mặt, áp suất cao - nhiệt độ cao, bể Cửu Long.

Xem toàn bộ bài viết TẠI ĐÂY.

Trần Đăng Tú, Lê Vũ Quân, Lê Quốc Trung, Nguyễn Thế Vinh, Nguyễn Anh Tuấn -Viện Dầu khí Việt Nam

Nguyễn Khắc Long - Đại học Mỏ - Địa chất

(Nguồn: Tạp chí Dàu khí, số 1-2020)


Xem thêm

Tổng số lượt truy cập :
  • 5
  • 9
  • 5
  • 2
  • 9
  • 0
  • 3