Chủ nhật, 29/05/2022 | 05:34 - GMT+7

Ứng dụng công nghệ ảo hóa và điện toán đám mây để xây dựng hệ thống lưu trữ và truyền hình ảnh (PACS-Cloud) phục vụ kết nối liên thông dữ liệu giữa các bệnh viện.

Dự án do Công ty Cổ phần Công nghệ Thông minh Ưu Việt chủ trì.

20/04/2020 - 11:57

Dự án: "Ứng dụng công nghệ ảo hóa và điện toán đám mây để xây dựng hệ thống lưu trữ và truyền hình ảnh (PACS-Cloud) phục vụ kết nối liên thông dữ liệu giữa các bệnh viện" được Bộ Công Thương phê duyệt trong khuôn khổ Chương trình quốc gia phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao do Bộ Công Thương quản lý.
Công ty Cổ phần Công nghệ Thông minh Ưu Việt chủ trì trực hiện. TS. Nguyễn Chí Ngọc chủ nhiệm dự án.
Nội dung nhiệm vụ theo đặt hàng của Bộ Công Thương: 
- Triển khai 01 hệ thống PACS-Cloud và 05 hệ thống RIS/HIS/PACS Gateway tại các bệnh viện tham gia;
- Phần mềm PACS-Cloud gồm: phần mềm quản trị Cloud, phần mềm khai thác dữ liệu qua web cho máy tính, phần mềm khai thác dữ liệu qua mobile và phần mềm khai thác dữ liệu qua workstation.
- Các bộ tài liệu kỹ thuật mô tả công nghệ và hướng dẫn sử dụng;
-  02 bài báo đăng trên hội nghị/ tạp chí chuyên ngành;
- Đào tạo 04 sinh viên tốt nghiệp đại học;
- Đào tạo 02 sinh viên tốt nghiệp cao học;
-  Đăng ký 01 bản quyển tác giả.
Kết quả thực tế triển khai: 
- Đang triển khai thử nghiệm hiệu chỉnh 01 hệ thống PACS-Cloud và 05 hệ thống RIS/HIS/PACS Gateway với các phần mềm đi kèm tại các bệnh viện tham gia;
- Đang hoàn thiện báo cáo chuẩn bị nghiệm thu;
-  Viết 02 bài báo liên quan đăng trên hội nghị quốc tế uy tín có phản biện;
- Tham gia đào tạo 06 sinh viên tốt nghiệp đại học;
- Tham gia đào tạo 02 sinh viên tốt nghiệp cao học;
-  Đăng ký 02 bản quyển tác giả.
Dự án đang trong quá trình triển khai. Dự kiến hoàn thành trong năm 2020. 
Vụ Khoa học và Công nghệ


Cùng chuyên mục

Nền tảng chia sẻ dữ liệu quốc gia sẽ đạt tối thiểu 150 triệu giao dịch vào 2025

25/04/2022 - 10:14

Dự án phát triển Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia đã được Bộ TT&TT phê duyệt. Một mục tiêu của dự án này là tổng giao dịch thực hiện qua nền tảng đến năm 2025 đạt tối thiểu 150 triệu.

Xem thêm

Tổng số lượt truy cập :
  • 8
  • 4
  • 7
  • 1
  • 8
  • 2
  • 5