Thứ tư, 07/06/2023 | 12:07 - GMT+7

Ứng dụng công nghệ ảo hóa và điện toán đám mây để xây dựng hệ thống lưu trữ và truyền hình ảnh (PACS-Cloud) phục vụ kết nối liên thông dữ liệu giữa các bệnh viện.

Dự án do Công ty Cổ phần Công nghệ Thông minh Ưu Việt chủ trì.

20/04/2020 - 11:57

Dự án: "Ứng dụng công nghệ ảo hóa và điện toán đám mây để xây dựng hệ thống lưu trữ và truyền hình ảnh (PACS-Cloud) phục vụ kết nối liên thông dữ liệu giữa các bệnh viện" được Bộ Công Thương phê duyệt trong khuôn khổ Chương trình quốc gia phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao do Bộ Công Thương quản lý.
Công ty Cổ phần Công nghệ Thông minh Ưu Việt chủ trì trực hiện. TS. Nguyễn Chí Ngọc chủ nhiệm dự án.
Nội dung nhiệm vụ theo đặt hàng của Bộ Công Thương: 
- Triển khai 01 hệ thống PACS-Cloud và 05 hệ thống RIS/HIS/PACS Gateway tại các bệnh viện tham gia;
- Phần mềm PACS-Cloud gồm: phần mềm quản trị Cloud, phần mềm khai thác dữ liệu qua web cho máy tính, phần mềm khai thác dữ liệu qua mobile và phần mềm khai thác dữ liệu qua workstation.
- Các bộ tài liệu kỹ thuật mô tả công nghệ và hướng dẫn sử dụng;
-  02 bài báo đăng trên hội nghị/ tạp chí chuyên ngành;
- Đào tạo 04 sinh viên tốt nghiệp đại học;
- Đào tạo 02 sinh viên tốt nghiệp cao học;
-  Đăng ký 01 bản quyển tác giả.
Kết quả thực tế triển khai: 
- Đang triển khai thử nghiệm hiệu chỉnh 01 hệ thống PACS-Cloud và 05 hệ thống RIS/HIS/PACS Gateway với các phần mềm đi kèm tại các bệnh viện tham gia;
- Đang hoàn thiện báo cáo chuẩn bị nghiệm thu;
-  Viết 02 bài báo liên quan đăng trên hội nghị quốc tế uy tín có phản biện;
- Tham gia đào tạo 06 sinh viên tốt nghiệp đại học;
- Tham gia đào tạo 02 sinh viên tốt nghiệp cao học;
-  Đăng ký 02 bản quyển tác giả.
Dự án đang trong quá trình triển khai. Dự kiến hoàn thành trong năm 2020. 
Vụ Khoa học và Công nghệ


Cùng chuyên mục

5G và những vấn đề an ninh bảo mật mạng

31/05/2023 - 14:14

Cùng với sự phát triển nhanh chóng của mạng 5G, các loại hình thông tin cơ động, đa môi trường, đa nền tảng sẽ phát triển mạnh mẽ, dẫn đến khả năng kiểm soát thông tin ngày càng trở nên phức tạp. Việc rò rỉ thông tin ngày càng tăng, đặt ra nhiều vấn đề về an ninh bảo mật mạng cần phải giải quyết.

Xem thêm

Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 1
  • 7
  • 4
  • 2
  • 6
  • 8
  • 9