Thứ bảy, 15/06/2024 | 08:45 - GMT+7

Hiệu suất của mạng điện toán biên di động sử dụng phương thức đa truy cập phi trực giao và thu năng lượng vô tuyến.

Trong bài báo này, nhóm tác giả nghiên cứu hiệu năng hệ thống mạng điện toán biên di động sử dụng phương thức đa truy cập phi trực giao (NOMA) và kỹ thuật thu năng lượng vô tuyến. Cụ thể, máy người dùng thu năng lượng vô tuyến và giảm tải các tác vụ cho các máy chủ biên sử dụng cơ chế NOMA qua các kênh truyền không dây.

19/08/2020 - 09:03
Tóm tắt
Điện toán biên di động là một xu hướng phát triển của điện toán đám mây giúp cho người dùng đầu cuối hạn chế về khả năng tính toán có thể chuyển việc tính toán cho các máy chủ gần đầu cuối. Trong bài báo này, chúng tôi nghiên cứu hiệu năng hệ thống mạng điện toán biên di động sử dụng phương thức đa truy cập phi trực giao (NOMA) và kỹ thuật thu năng lượng vô tuyến. Cụ thể, máy người dùng thu năng lượng vô tuyến và giảm tải các tác vụ cho các máy chủ biên sử dụng cơ chế NOMA qua các kênh truyền không dây. Biểu thức xác suất tính toán thành công được tìm ra để đánh giá hiệu năng của hệ thống. Ngoài ra, bài báo còn cung cấp các kết quả số theo các thông số hệ thống kiểm chứng các hành vi của hệ thống. Các kết quả phân tích còn được kiểm chứng thông qua mô phỏng Monte-Carlo.
Từ khóa: Điện toán biên di động; NOMA; thu năng lượng vô tuyến; xác suất tính toán thành công.
Xem đầy đủ báo cáo nghiên cứu tại đây.
On performance of mobile edge computing network with non- orthogonal multiple access and radio frequency energy harvesting
Abstract
Mobile edge computing is an emerging trend of cloud computing that enables terminal users, which have limited computing ability, to offload their tasks to the edge servers. In this paper, we study the performance of mobile edge computing system using non-orthogonal multiple access (NOMA) and radio frequency energy harvesting techniques. Specifically, a user harvests energy and offloads tasks to the edge servers by using NOMA scheme over wireless channels. The exact closed-form expression of successful computation probability is derived to evaluate the system performance. In addition, the numerical results are also provided based on system parameters to investigate system behaviors. The analytical results are verified by Monte-Carlo simulation.
Keywords: Mobile edge computing; NOMA; RF energy harvesting; successful computation probability.
Hà Đắc Bình a,b, Trương Văn Trương a,b, Võ Tấn Lộ cc, Ha Duy Hung d
a Khoa Điện – Điện tử, Đại học Duy Tân, Đà Nẵng
b Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Cao, Đại học Duy Tân, Đà Nẵng
c Đại học Phạm Văn Đồng, Quảng Ngãi
d Đại học Tôn Đức Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh
Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Duy Tân 02(39) (2020)

Cùng chuyên mục

Vai trò của chuyển đổi số gắn với quản trị tri thức trong phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn

27/09/2021 - 08:46

Theo Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp quốc (UNIDO), nền kinh tế tuần hoàn là một chu trình khép kín, các chất thải được tái sử dụng, trở thành nguyên liệu cho sản xuất, từ đó giảm mọi tác động tiêu cực đến môi trường, hệ sinh thái và sức khỏe con người.

Xem thêm

Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 4
  • 6
  • 5
  • 1
  • 1
  • 9
  • 4