Thứ hai, 15/07/2024 | 16:03 - GMT+7

Mô phỏng bộ điều kiển gương chiếu cạnh tích cực trên ô tô

Với mục đích làm chủ công nghệ về bộ điều khiển gương chiếu cạnh tích cực, bài báo trình bày nghiên cứu mô phỏng bộ điều khiển gương chiếu cạnh tích cực có các tính năng kể trên. Nghiên cứu mô phỏng được thực hiện bằng phần mềm Proteus và CodevisionAVR. Trong đó, phần mềm Proteus được dùng để mô phỏng mạch và phần mềm CodevisionAVR được dùng để viết chương trình. Kết quả nghiên cứu mô phỏng cho thấy bộ điều khiển có thể: Điều khiển được vị trí mặt gương, gập mở gương chiếu cạnh thông qua nút bấm

07/07/2020 - 14:31
TÓM TẮT
Hệ thống điều khiển gương chiếu cạnh tích cực có tích hợp tính năng nhớ vị trí mặt gương và tự động điều khiển vị trí mặt gương về các trạng thái đã nhớ từ trước theo yêu cầu của người lái ô tô giúp lái xe thuận tiện và nhanh chóng điều khiển gương. Hệ thống gương chiếu cạnh tích cực với các tính năng trên đã được trang bị trên các ô tô đắt tiền cả trong và ngoài nước. Nhưng đến nay ở nước ta chưa có công trình nào công bố nghiên cứu mô phỏng, thiết kế và chế tạo bộ điều khiển gương chiếu cạnh tích cực có các tính năng kể trên. Với mục đích làm chủ công nghệ về bộ điều khiển gương chiếu cạnh tích cực, bài báo trình bày nghiên cứu mô phỏng bộ điều khiển gương chiếu cạnh tích cực có các tính năng kể trên. Nghiên cứu mô phỏng được thực hiện bằng phần mềm Proteus và CodevisionAVR. Trong đó, phần mềm Proteus được dùng để mô phỏng mạch và phần mềm CodevisionAVR được dùng để viết chương trình. Kết quả nghiên cứu mô phỏng cho thấy bộ điều khiển có thể: Điều khiển được vị trí mặt gương, gập mở gương chiếu cạnh thông qua nút bấm như trên các xe thông thường; Nhớ được 5 vị trí mặt gương theo yêu cầu người lái (Số vị trí nhớ có thể mở rộng theo yêu cầu cụ thể của nhà sản xuất ô tô); Tự động điều khiển vị trí mặt gương về các trạng thái đã nhớ từ trước theo yêu cầu của người lái.
Từ khóa: Bộ điều khiển gương chiếu hậu tích cực, bộ điểu khiển gương; gương chiếu hậu tích cực. 
Xem nghiên cứu đầy đủ tại đây
ABSTRACT
The positive edge mirror control system incorporates a mirror positioning feature and automatically controls the mirror position of pre-configured memory states required by the driver to facilitate driving quick control mirror. The positive edge mirror system with these features has been fitted on expensive cars both at home and abroad. However, up to now, we have not yet published any research on the simulation, design, and manufacture of positive edge mirror controllers with the above-mentioned features. For the purpose of mastering the technology of positive edge mirror control, the article presents a simulation study of positive edge mirror controllers featuring the above features. Simulation studies were conducted using Proteus and CodevisionAVR software. Proteus software is used for circuit simulation and CodevisionAVR software is used to write programs. The simulation results show that the controller can: Control of the position of the mirror surface, fold open the mirror side by the buttons on the conventional car; Remember five mirror positions required by the driver (Number of memory locations can be expanded according to the specific requirements of the car manufacturer); Automatically control the mirror position of the previously recalled state as required by the driver. 
Keywords: Positive mirror control, mirror control, positive rearview mirror. 
Click here to view the full article.
Nguyễn Thành Bắc, Nguyễn Xuân Trường 
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 
Tạp chí KH&CN, Số 2/2020

Cùng chuyên mục

Vai trò của chuyển đổi số gắn với quản trị tri thức trong phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn

27/09/2021 - 08:46

Theo Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp quốc (UNIDO), nền kinh tế tuần hoàn là một chu trình khép kín, các chất thải được tái sử dụng, trở thành nguyên liệu cho sản xuất, từ đó giảm mọi tác động tiêu cực đến môi trường, hệ sinh thái và sức khỏe con người.

Xem thêm

Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 4
  • 9
  • 6
  • 9
  • 4
  • 5
  • 2