Thứ bảy, 09/12/2023 | 21:40 - GMT+7

Phát huy vai trò tổ công nghệ số cộng đồng tại Hải Dương

Một trong những mục tiêu quan trọng góp phần hoàn thành Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Hải Dương năm 2023 là đào tạo, tập huấn, hướng dẫn, hỗ trợ cho các Tổ công nghệ số cộng đồng tại các thôn, khu dân cư trong việc sử dụng các dịch vụ số.

08/08/2023 - 08:35
Năm 2023 được xác định là năm trọng tâm để thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thiện Chính quyền số, thúc đẩy phát triển Kinh tế số và Xã hội số. Do đó, tỉnh Hải Dương tập trung vào thực hiện các mục tiêu phát huy chuyển đổi số để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước; nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao các chỉ số cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đáp ứng nhu cầu phục vụ người dân và doanh nghiệp, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh, quốc phòng của tỉnh.
Cụ thể, tỉnh Hải Dương phấn đấu đạt được các mục tiêu về phát triển chính quyền số trong đó: 80% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh; 70% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 60% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước); 80% dịch vụ công trực tuyến toàn trình được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động; 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến toàn trình; Mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với chất lượng cung cấp dịch vụ công đạt tối thiểu 80%; 100% báo cáo định kỳ được thực hiện trên Hệ thống báo cáo của tỉnh và kết nối với hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ; 100% các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và cấp xã báo cáo định kỳ về chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội được thực hiện trên hệ thống báo cáo phát triển KTXH của tỉnh.
Bên cạnh đó, số hóa, xây dựng các cơ sở dữ liệu dùng chung, chuyên ngành kết nối liên thông các cơ sở dữ liệu quốc gia bao gồm các cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đất đai, đăng ký doanh nghiệp, tài chính, bảo hiểm, tư pháp,… tạo nền tảng phát triển chính quyền số của tỉnh; từng bước mở dữ liệu của các cơ quan nhà nước để cung cấp dịch vụ công kịp thời, một lần khai báo, trọn vòng đời phục vụ người dân và phát triển kinh tế - xã hội: phấn đấu 30% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý; 30% thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia trên tổng số giao dịch thanh toán của dịch vụ công; 60% thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia; 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa; 50% hồ sơ thủ tục hành chính được người dân, doanh nghiệp thực hiện trực tuyến từ xa,...
Ngày càng nhiều các hộ gia đình, hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất nông sản ở Hải Dương tham gia bán hàng trên sàn thương mại điện tử
Ngoài ra, phấn đấu đạt được các mục tiêu cụ thể về phát triển kinh tế số và xã hội số. Trong đó, phấn đấu kinh tế số chiếm 10% tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP), năng suất lao động hằng năm tăng tối thiểu 7%, phấn đấu có trên 150 doanh nghiệp công nghệ số, 90% doanh nghiệp vừa và nhỏ được tiếp cận dùng thử các nền tảng chuyển đổi số, 30% doanh nghiệp nhỏ và vừa thường xuyên sử dụng các nền tảng chuyển đổi số, hạ tầng mạng băng thông rộng cáp quang phủ trên 80% hộ gia đình, 100% đơn vị hành chính cấp xã, phổ cập dịch vụ mạng di động 4G/5G và điện thoại di động thông minh, tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử trên 50%, tỷ lệ dân số trưởng thành có tài khoản dịch vụ công trực tuyến trên 30%, tỷ lệ dân số có hồ sơ sức khỏe điện tử trên 80%,...
Để đạt được các mục tiêu trên, tỉnh Hải Dương đã đề ra các giải pháp thực hiện cụ thể. Theo đó, đẩy mạnh việc sử dụng các ứng dụng đã triển khai một cách có hiệu quả, bao gồm: Hệ thống quản lý văn bản và điều hành, hệ thống thư điện tử, Cổng thông tin điện tử, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh … Bảo đảm an toàn thông tin khi trao đổi văn bản trên môi trường mạng; Tăng cường khai thác, sử dụng Hệ thống báo cáo phát triển KTXH của tỉnh.
Đồng thời, tiếp tục triển khai hiệu quả chữ ký số cá nhân và tổ chức cho các đơn vị trực thuộc các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã; các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh. Triển khai ứng dụng chữ ký số trên nền tảng di động; Bên cạnh đó, tiến hành nâng cấp, hoàn thiện Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh. Triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần; tích hợp cổng thanh toán trực tuyến; tích hợp giải pháp xác thực điện tử tập trung.
Riêng về kinh tế số, tỉnh Hải Dương sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện truyền thông, hệ thống thông tin cơ sở và mạng xã hội về triển khai các ứng dụng thương mại điện tử, các nền tảng hỗ trợ thanh toán trực tuyến nhằm đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, thúc đẩy quảng bá, tiêu thụ sản phẩm tiêu biểu của tỉnh. Đồng thời, phát triển và đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp và cộng đồng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong hoạt động quản lý, điều hành, chuyển đổi phương thức hoạt động trong các thành phần của nền kinh tế.
Nhằm đẩy mạnh phát triển xã hội số, năm 2023, Hải Dương cũng tăng cường phát triển dịch vụ Internet băng thông rộng đến hộ gia đình và phủ sóng di động 4G/5G; khuyến khích doanh nghiệp triển khai nền tảng thanh toán điện tử, ví điện tử. Cũng như phát triển kỹ năng số, công dân số, văn hóa số cho người dân thông qua việc tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng các dịch vụ số, trọng tâm là dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ số trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, thương mại. Khuyến khích và tạo điều kiện cho mọi người dân được học tập, nghiên cứu mọi lúc, mọi nơi, mọi thời điểm.
Đặc biệt, tăng cường đào tạo, tập huấn, hướng dẫn, hỗ trợ cho các Tổ công nghệ số cộng đồng tại các thôn, khu dân cư sử dụng các dịch vụ số như: Dịch vụ công trực tuyến; tương tác với chính quyền qua môi trường số; hướng dẫn, hỗ trợ cài đặt, tạo tài khoản ngân hàng, tài khoản thanh toán điện tử cho người dân, hộ kinh doanh, sản xuất nhằm nâng cao tỷ lệ người dân thanh toán không dùng tiền mặt, từng bước hướng đến phổ cập việc thanh toán điện tử; sử dụng dịch vụ y tế số, giáo dục số, thương mại điện tử…
Minh Khuê


Xem thêm

Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 3
  • 1
  • 3
  • 9
  • 1
  • 1
  • 7