Thứ hai, 15/07/2024 | 15:53 - GMT+7

Thiết kế, chế tạo nút cảm biến có khả năng tùy biến phục vụ nghiên cứu, phát triển nền tảng mô phỏng mạng cảm biến

Bài báo này trình bày việc thiết kế, chế tạo nút cảm biến có khả năng tùy biến giúp thuận lợi cho việc đo năng lượng tiêu thụ ở các trạng thái làm việc khác nhau của nút như trạng thái ngủ, trạng thái sẵn sàng, trạng thái đo lường và trạng thái truyền thông.

20/10/2020 - 16:49
TÓM TẮT
Mạng cảm biến hiện nay được ứng dụng trong hầu hết các lĩnh vực thực tế. Việc mô phỏng mạng cảm biến là rất cần thiết, nhất là trong công đoạn thiết kế. Hiện nay, các phần mềm mô phỏng nhằm nghiên cứu, thiết kế và ứng dụng cho mạng cảm biến chỉ tập trung chủ yếu đến truyền thông giữa các nút trong mạng. Vấn đề về năng lượng của các nút cảm biến và toàn mạng chưa được quan tâm thích đáng. Việc nghiên cứu vấn đề còn khuyết thiếu đó cần xem xét cụ thể đến mức tiêu thụ năng lượng ở từng trạng thái hoạt động của nút cảm biến. Bài báo này trình bày việc thiết kế, chế tạo nút cảm biến có khả năng tùy biến giúp thuận lợi cho việc đo năng lượng tiêu thụ ở các trạng thái làm việc khác nhau của nút như trạng thái ngủ, trạng thái sẵn sàng, trạng thái đo lường và trạng thái truyền thông. Điều này sẽ giúp phân tích được sự khác nhau về mức tiêu thụ năng lượng giữa các trạng thái hoạt động của nút. Kết quả này sẽ làm dữ kiện quan trọng trong quá trình phát triển nền tảng mô phỏng và tối ưu hoá các bài toán liên quan tới năng lượng cho mạng cảm biến.
Từ khóa:Thiết kế nút cảm biến, cảm biến tùy biến, cảm biến tiêu thụ năng lượng thấp, công suất của cảm biến, cảm biến không dây, mạng cảm biến.
Xem toàn bộ bài viết TẠI ĐÂY.
ABSTRACT 
Sensor networks are now used in almost every field of practice. Simulation of sensor networks is essential, especially in the design stage. Currently, simulation software for research, design and application for sensor networks only focuses on communication between nodes in the network. The energy problem of sensor nodes and the entire network has not been properly developed. Studying the missing problem needs to consider specifically the energy consumption in each operating state of the sensor node. This paper presents the design and manufacture of a customizable sensor node that facilitates measurement of power consumption in different states of the node such as sleep status, ready status, measurement status and communication status. This will help analyze the differences in energy consumption between the operating states of the node. This results will be important data in the process of developing the simulation platform and optimizing energy-related problems for the sensor network.
Keywords: Design sensor node, customizable sensor, low power sensor, power of sensor, wireless sensor, sensor networks.
Hà Văn Phương1,2, Phạm Thị Ngọc Yến1, Lê Minh Hoàng1, Đào Trung Kiên1, Nguyễn Thanh Hường1
1Viện MICA, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Cùng chuyên mục

Vai trò của chuyển đổi số gắn với quản trị tri thức trong phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn

27/09/2021 - 08:46

Theo Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp quốc (UNIDO), nền kinh tế tuần hoàn là một chu trình khép kín, các chất thải được tái sử dụng, trở thành nguyên liệu cho sản xuất, từ đó giảm mọi tác động tiêu cực đến môi trường, hệ sinh thái và sức khỏe con người.

Xem thêm

Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 4
  • 9
  • 6
  • 9
  • 3
  • 5
  • 9