Thứ bảy, 09/12/2023 | 22:45 - GMT+7

Infographic: Kết quả Chương trình phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao

Ngày 22 tháng 02 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 347/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình Phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao thuộc Chương trình quốc gia Phát triển công nghệ cao.

01/07/2022 - 15:07
Hà Nguyễn - Duy Anh

Xem thêm

Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 3
  • 1
  • 3
  • 9
  • 3
  • 8
  • 5