Thứ tư, 07/06/2023 | 12:30 - GMT+7

Phú Yên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số

Vừa qua, UBND tỉnh Phú Yên đã ban hành Kế hoạch số 68 /KH-UBND về Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa triển khai chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2022 - 2025 (Kế hoạch).

16/03/2023 - 09:19
Kế hoạch hướng đến mục tiêu hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong việc thực hiện chuyển đổi số đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh và quản trị thông qua việc sử dụng các nền tảng số. Đồng thời, giúp các doanh nghiệp tối ưu hoá hoạt động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực và lợi thế cạnh tranh, tạo ra các giá trị mới cho doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế số trên địa bàn tỉnh.
Tỉnh Phú yên đẩy mạnh công tác hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa triển khai chuyển đổi số. (Ảnh: congthuong.vn/)
Đến năm 2025, mục tiêu cụ thể mà Kế hoạch đề ra là tối thiểu 200 người/năm được cập nhật thông tin và nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho doanh nghiệp thông qua các hội thảo, khóa đào tạo, tập huấn, được kết nối các doanh nghiệp cung cấp nền tảng chuyển đổi số. Đồng thời hỗ trợ tối thiểu 100 doanh nghiệp/năm thử nghiệm các nền tảng số để chuyển đổi số doanh nghiệp.
Ngoài ra, lựa chọn và huy động được các nền tảng số tham gia hỗ trợ cho các doanh nghiệp SMEs sử dụng nền tảng số với các chính sách ưu đãi để đẩy nhanh chuyển đổi số doanh nghiệp. Bên cạnh đó, thiết lập mạng lưới chuyên gia gồm tối thiểu 5 tổ chức, cá nhân tư vấn thúc đẩy chuyển đổi số.
Đối tượng mà Kế hoạch hướng đến bao gồm các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh có nhu cầu chuyển đổi số. 
Theo Kế hoạch, Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố liên quan tổ chức thực hiện các nội dung của Kế hoạch.
Cụ thể, Kế hoạch nhấn mạnh đến công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số doanh nghiệp. Trong đó, cần tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức và kỹ năng về chuyển đổi số cho doanh nghiệp thông qua các hoạt động truyền thông trên báo điện tử, mạng xã hội, kênh truyền thanh, truyền hình của địa phương. Đồng thời tổ chức các chuyên mục chuyên đề về chuyển đổi số, lồng ghép trong kế hoạch tuyên truyền về chuyển đổi số của tỉnh; xuất bản ấn phẩm tuyên truyền về chuyển đổi số.
Bên cạnh đó, triển khai các buổi hội thảo, hội nghị, khóa tập huấn, đào tạo về chuyển đổi số cho doanh nghiệp. Triển khai tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số và đào tạo, tư vấn về chiến lược, kế hoạch chuyển đổi số cho các doanh nghiệp cũng như các kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử, kỹ năng quảng bá thương hiệu, sản phẩm… Tổ chức đào tạo chuyên sâu theo nền tảng chuyển đổi số cụ thể cho doanh nghiệp SMEs.
Về công tác hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh triển khai chuyển đổi số, Kế hoạch nêu rõ, cần đẩy mạnh công tác tìm kiếm, đánh giá, lựa chọn các doanh nghiệp tiềm năng, ưu tiên lĩnh vực sản xuất, chế biến, nông nghiệp, du lịch… để hỗ trợ chuyển đổi số. Đặc biệt, cần hỗ trợ tư vấn đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi số, mục tiêu và các điều kiện để thực hiện chuyển đổi số của doanh nghiệp được lựa chọn với các gói hỗ trợ chuyển đổi số chuyên biệt cho từng doanh nghiệp sau khi được đánh giá và lựa chọn.
Hơn thế nữa, cần tăng cường cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp. Hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến cũng như ứng dụng các nền tảng chuyển đổi số vận hành trên điện toán đám mây trong công tác quản lý, phát triển kinh doanh, chăm sóc khách hàng và tham gia quảng bá hình ảnh địa phương.
Ngoài ra, cần đẩy mạnh các hoạt động tương tác giữa người dân với doanh nghiệp qua các kênh giao tiếp trực tuyến như các kênh chính thức của tỉnh, cổng thông tin điện tử hỗ trợ doanh nghiệp, ứng dụng trên điện thoại di động,...
Phú Yên có vị trí địa lý thuận lợi, tài nguyên đa dạng, có biển, đồng bằng, trung du và miền núi tạo cho tỉnh nhiều lợi thế, đó cũng là nguồn lực cần thiết để phát triển kinh tế xã hội và thu hút đầu tư. Hiện nay, toàn tỉnh có số hơn 6,580 doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ. Việc hỗ trợ chuyển đổi số theo Kế hoạch sẽ tạo ra nguồn động lực và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các doanh nghiệp, hướng đến mục tiêu chuyển đổi số chung của quốc gia.
Xem chi tiết TẠI ĐÂY. 
Phương Loan

Xem thêm

Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 1
  • 7
  • 4
  • 2
  • 8
  • 3
  • 9