Thứ hai, 10/08/2020 | 11:41 - GMT+7

Tổng quan về đánh giá mức độ sẵn sàng của hệ thống sản xuất thông minh

Những công nghệ tạo ra các hệ thống sản xuất hoặc nhà máy thông minh đang ngày càng phong phú. Tuy nhiên, các nhà sản xuất, lớn và nhỏ, cần phải có sự lựa chọn và ưu tiên chính xác về áp dụng những công nghệ này. Bài viết này đề xuất phương pháp đánh giá mức độ sẵn sàng một nhà máy để trở nên “thông minh”.

10/05/2020 - 00:05
Những công nghệ tạo ra các hệ thống sản xuất hoặc nhà máy thông minh đang ngày càng phong phú. Tuy nhiên, các nhà sản xuất, lớn và nhỏ, cần phải có sự lựa chọn và ưu tiên chính xác về áp dụng những công nghệ này. Ngoài ra, cùng với việc áp dụng công nghệ, những cải tiến khác là cần thiết để nhận được lợi ích lớn nhất từ công nghệ. Bài viết này đề xuất một phương pháp đánh giá mức độ sẵn sàng một nhà máy để trở nên “thông minh”: một nhà máy có thể liên tục duy trì và cải thiện hiệu suất thông qua việc tăng cường sử dụng thông tin để đáp ứng với môi trường thay đổi. Kết quả về mức độ sẵn sàng sẽ cung cấp một chỉ dẫn về trạng thái hiện tại so với mô hình tham chiếu và giúp các nhà sản xuất phát triển một kế hoạch cải tiến hệ thống của mình. Thông qua những phân tích được kiểm chứng cho thấy, kết quả đánh giá có mối tương quan tích cực với hiệu suất hoạt động của hệ thống sản xuất.

Cùng chuyên mục

Mô phỏng bộ điều kiển gương chiếu cạnh tích cực trên ô tô

07/07/2020 - 14:31

Với mục đích làm chủ công nghệ về bộ điều khiển gương chiếu cạnh tích cực, bài báo trình bày nghiên cứu mô phỏng bộ điều khiển gương chiếu cạnh tích cực có các tính năng kể trên. Nghiên cứu mô phỏng được thực hiện bằng phần mềm Proteus và CodevisionAVR. Trong đó, phần mềm Proteus được dùng để mô phỏng mạch và phần mềm CodevisionAVR được dùng để viết chương trình. Kết quả nghiên cứu mô phỏng cho thấy bộ điều khiển có thể: Điều khiển được vị trí mặt gương, gập mở gương chiếu cạnh thông qua nút bấm

Xem thêm

Tổng số lượt truy cập :
  • 4
  • 5
  • 7
  • 6
  • 9
  • 9
  • 7