Thứ ba, 16/07/2024 | 15:29 - GMT+7

Ứng dụng công nghệ bảo đảm an ninh, an toàn mạng và bí mật thông tin ở mức cao để phát triển bộ giải pháp an toàn an ninh mạng LAN cho cơ quan nhà nước và doanh nghiệp

Trong khuôn khổ Chương trình Phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao, Bộ Công Thương đã giao Viện Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Hà Nội thực hiện nhiệm vụ:Ứng dụng công nghệ bảo đảm an ninh, an toàn mạng và bí mật thông tin ở mức cao để phát triển bộ giải pháp an toàn an ninh mạng LAN cho cơ quan nhà nước và doanh nghiệp"

01/04/2020 - 16:17
Dự án được triển khai từ 2015 -2017 do TS. Lê Quang Minh chủ trì. 
Nội dung nhiệm vụ theo đặt hàng của Bộ Công Thương: 
 • Bộ kiến trúc an toàn an ninh mạng phù hợp với điều kiện hiện nay của Việt Nam.
 • Bộ sản phẩm bảo vệ dữ liệu mạng LAN khi truy cập Internet và làm việc từ xa có dùng các máy chủ Linux.
 • Các sản phẩm chẩn đoán, ngăn chặn, khắc phục các nguy cơ tấn công.
 • Giải pháp tường lửa, proxy, lọc thông tin dựa trên công nghệ mã nguồn mở và công nghệ xử lý tiếng Việt.
 • Các hệ thống thư công vụ, đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu, quản lý văn bản mật, hệ thống chăm sóc khách hàng an toàn và bảo mật.
 • Bộ công cụ tích hợp xác thực và mã công khai trong mạng LAN của cơ quan và doanh nghiệp theo quy định của nhà nước Việt Nam.
 • Công nghệ ứng dụng ảo hóa và tác tử để bảo vệ an ninh cho hệ thống tính toán đám mây.
 • Báo cáo kết quả ứng dụng thử nghiệm của hệ thống tại một đơn vị và đề xuất hướng ứng dụng sản phẩm.
Kết quả thực tế triển khai: 
 • Kết quả đã được Hội đồng theo Quyết định số 4416/QĐ-BCT ngày 31/10/2018 của Bộ Công Thương đánh giá các nội dung kết quả, số lượng, chất lượng của nhiệm vụ thuộc loại  “Đạt”
 • Đã có Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN số 2019-53-574/KQNC ngày 24/5/2019 của Cục Thông tin khoa học và công nghệ Quốc gia
 • Dự án dựa trên công nghệ VCM12 đã được cấp bằng độc quyền sáng chế và các giải pháp làm việc từ từ xa và truy cập Internet an toàn đã được xây dựng thử nghiệm và triển khai thành công. Trong quá trình thực hiện dự án, công ty Viegrid là công ty đối tác thực hiện cùng Viện Công nghệ thông tin, ĐHQGHN đã tiến hành lắp đặt và triển khai sản phẩm này bằng các hợp đồng thương mại tại một số cơ quan, bộ, ngành. 
 • Bộ sản phẩm VAZUR đã được triển khai tại Sở TT-TT thành phố Hồ Chí Minh và tại Bộ Tài chính.
 • Quá trình đánh giá thử nghiệm, hợp chuẩn các sản phẩm của Dự án được thực hiện tại Viện Công nghiệp phần mềm – Nội dung số Việt Nam, có báo cáo hợp chuẩn kèm theo trong phần sản phẩm của Dự án.
Vụ Khoa học và công nghệ


Xem thêm

Tổng số lượt truy cập :
 • 1
 • 4
 • 9
 • 7
 • 9
 • 8
 • 8
 • 4