Thứ hai, 15/07/2024 | 15:45 - GMT+7

Hình thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ

Đà Nẵng sẽ trở thành một trong những trung tâm công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ của cả nước; phát triển các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao; công nghiệp ưu tiên; công nghiệp hỗ trợ. Trong đó, Trung tâm công nghiệp công nghệ cao gồm Khu công nghệ cao Đà Nẵng, Khu công nghệ thông tin tập trung (giai đoạn 1, giai đoạn 2) trên địa bàn xã Hòa Liên và Hòa Ninh, huyện Hòa Vang là một trong các cực, trung tâm phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

15/11/2023 - 10:52
Trung tâm công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ của cả nước
Tại Quyết định số 1287/QĐ-TTg về Phê duyệt Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Chính phủ thông qua, Đà Nẵng sẽ trở thành một trong những trung tâm công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ của cả nước; phát triển các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao; công nghiệp ưu tiên; công nghiệp hỗ trợ.
Cụ thể, phát triển các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao gồm: công nghệ vi điện tử, công nghệ chip và vi mạch bán dẫn, cơ khí chính xác, cơ - điện tử, quang - điện tử và tự động hóa; công nghệ môi trường, công nghệ năng lượng mới; công nghệ vật liệu mới, công nghệ nano... trở thành ngành công nghiệp chủ đạo.
Công nhân, kỹ sư làm việc tại Công ty TNHH Universal Alloy Corporation Vietnam (UACV) 
Phát triển các lĩnh vực công nghiệp ưu tiên gồm: công nghiệp ô tô; công nghiệp hàng không; công nghiệp du thuyền; công nghiệp điện tử, cơ khí chế tạo; công nghiệp hóa dược, hóa mỹ phẩm; công nghiệp thực phẩm, đồ uống theo hướng sản xuất, chế biến tinh; công nghiệp thời trang gắn với thiết kế mẫu và các lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo khác có giá trị gia tăng cao. Tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt bình quân trên 12%/năm.
Phát triển công nghiệp hỗ trợ, trong đó tập trung các lĩnh vực sản xuất, cung ứng cho các ngành công nghiệp ưu tiên, công nghiệp công nghệ cao; tạo điều kiện hình thành và phát triển các cụm liên kết ngành.
Đà Nẵng sẽ tiếp tục chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp theo hướng giảm dần các ngành sản xuất thâm dụng đất đai, lao động, giá trị gia tăng thấp, hạn chế và tiến tới loại bỏ các ngành sản xuất gây ô nhiễm môi trường; tăng tỷ trọng các ngành, lĩnh vực sản xuất có hàm lượng cao về công nghệ, tri thức, có giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường.
Quy hoạch cũng nêu rõ: Trung tâm công nghiệp công nghệ cao: bao gồm Khu công nghệ cao Đà Nẵng, Khu công nghệ thông tin tập trung (giai đoạn 1, giai đoạn 2) trên địa bàn xã Hòa Liên và Hòa Ninh, huyện Hòa Vang là một trong các cực, trung tâm phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.
Vành đai kinh tế phía Bắc - Vành đai Công nghiệp công nghệ cao và Cảng biển - Logistics: kết nối từ Cụm cảng biển và Logistics thuộc quận Liên Chiểu tới cụm công nghiệp công nghệ cao thuộc huyện Hòa Vang sẽ là một trong 2 vành đai sẽ được hình thành nhằm tạo ra các cơ hội liên kết phát triển kinh tế - xã hội của Đà Nẵng.
Hình thành thêm nhiều khu, cụm công nghiệp mới
Để phục vụ phát triển sản xuất công nghiệp, Đà Nẵng sẽ hình thành thêm các khu, cụm công nghiệp mới. Trong đó, Khu công nghiệp Đà Nẵng sẽ được chuyển đổi thành Khu phố tài chính quốc tế An Đồn, hình thành đô thị hiện đại, trở thành trung tâm kinh tế mới của thành phố. Chuyển đổi Khu công nghiệp Hòa Khánh đáp ứng tiêu chí mô hình khu công nghiệp sinh thái.
Quy hoạch ưu tiên đầu tư Khu công nghiệp Hòa Cầm giai đoạn 2 và Khu công nghiệp Hòa Ninh để đáp ứng nhu cầu hạ tầng công nghiệp
Hình thành mới các khu công nghiệp: Hòa Cầm giai đoạn 2, Hòa Nhơn và Hòa Ninh. Ưu tiên thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp theo hướng công nghiệp chuyên sâu, hình thành các cụm liên kết công nghiệp với các khu công nghiệp hiện hữu.
Ưu tiên đầu tư Khu công nghiệp Hòa Cầm giai đoạn 2 và Khu công nghiệp Hòa Ninh để đáp ứng nhu cầu hạ tầng công nghiệp. Nghiên cứu quy hoạch bổ sung Khu công nghiệp Hòa Vang để bố trí di dời các dự án công nghiệp tại Khu công nghiệp Liên Chiểu trong trường hợp chuyển đổi để phát triển dịch vụ logistics phục vụ cảng Liên Chiểu.
Đối với khu công nghệ cao, thành phố sẽ sớm đưa các khu chức năng của Khu Công nghệ cao vào hoạt động trước năm 2025. Điều chỉnh, mở rộng Khu Công nghệ cao Đà Nằng khi được bổ sung chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đảm bảo các điều kiện theo quy định, trở thành khu đô thị sáng tạo - khoa học - công nghệ đạt đẳng cấp quốc tế. Kết nối Khu Công nghệ cao và các khu, cụm công nghiệp để hình thành các khu, cụm công nghiệp vệ tinh, liên kết hỗ trợ sản xuất với Khu Công nghệ cao.
Thành phố cũng sẽ sớm hoàn thành thủ tục đầu tư và triển khai xây dựng, đưa vào hoạt động Khu Công viên phần mềm số 2 (giai đoạn 1); hoàn thiện khu Công nghệ thông tin tập trung, Dự án Không gian đổi mới sáng tạo tại phường Hoà Xuân, Khu Công nghệ thông tin DanangBay, Tòa nhà Viettel Đà Nằng, Trung tâm chia chọn tự động và kho bãi. Phát triển các Khu công viên phần mềm do các nhà mạng Viễn thông - công nghệ thông tin làm chủ đầu tư.
Về phát triển cụm công nghiệp, triển khai đầu tư xây dựng và sớm đưa vào hoạt động các cụm công nghiệp: Cẩm Lệ, Hòa Nhơn, Hòa Khánh Nam. Nghiên cứu hình thành một số cụm công nghiệp có diện tích phù hợp tại các mỏ khoáng sản sau khi đóng cửa trên địa bàn thành phố, đảm bảo điều kiện về địa chất, địa hình, hạ tầng và bảo vệ môi trường.
Đến năm 2030, bổ sung quy hoạch và đầu tư thêm 11 cụm công nghiệp mới với tổng diện tích quy hoạch 532,89 ha, gồm: Cụm công nghiệp Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu) diện tích 13,29 ha; cụm công nghiệp Sơn Trà (quận Sơn Trà) diện tích 50,63 ha; cụm công nghiệp Hòa Liên (huyện Hòa Vang) diện tích 58,53 ha; cụm công nghiệp Hòa Liên 2 diện tích 50 ha; cụm công nghiệp Hòa Nhơn (huyện Hòa Vang) diện tích 24,75 ha; cụm công nghiệp Hòa Nhơn 1 (cụm công nghiệp chế biến thực phẩm) diện tích 44 ha; cụm công nghiệp Hòa Nhơn 2 diện tích 75 ha; cụm công nghiệp Hòa Nhơn 3 diện tích 46 ha; cụm công nghiệp sản xuất thô đá mỹ nghệ Non Nước diện tích 47 ha; cụm công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng (huyện Hòa Vang) diện tích 75 ha; và cụm công nghiệp Nam Sơn (huyện Hòa Vang) diện tích 19,6 ha.
Trong đó, đưa Khu công nghiệp hỗ trợ Khu công nghệ cao (Khu phụ trợ phục vụ Khu công nghệ cao Đà Nẵng) ra khỏi quy hoạch các khu công nghiệp cả nước để hình thành Cụm công nghiệp Hòa Liên (gần Khu Công nghệ cao).
Đến năm 2050, sẽ quy hoạch và đầu tư thêm 3 cụm công nghiệp tại huyện Hòa Vang với diện tích 75ha/cụm gồm : Cụm công nghiệp Nam Sơn 2, Cụm công nghiệp Hòa Vang 1, Cụm công nghiệp Hòa Vang 2.
880ha đất tại các khu công nghiệp mới, chờ nhà đầu tư
Trên địa bàn thành phố hiện có 05 khu công nghiệp, 01 khu công nghệ cao, 01 khu công nghệ thông tin tập trung. Tổng diện tích các khu là 2.131,19ha. Tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp hiện hữu đạt 87,98%, trong đó có 04 khu công nghiệp lấp đầy 100% (Đà Nẵng; Hòa Cầm giai đoạn 1; Hòa Khánh; Hòa Khánh MR).
Tính đến nay, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung đã thu hút 460 dự án đầu tư với tổng diện tích đất đã cho thuê là 828,45ha.
Nhìn chung, các dự án thu hút vào khu công nghiệp, khu công nghệ cao Đà Nẵng hầu hết đều có năng lực, hoạt động tốt, đóng góp một phần không nhỏ vào ngân sách và giải quyết số luợng lớn lao động cho thành phố, tạo nguôn thu nhập cho dân cư xung quanh... 
Mặc dù vậy, vẫn còn tồn tại một số dự án không sử dụng hết quỹ đất đã thuê, gây lãng phí một phần quỹ đất trong bối cảnh có nhiều doanh nghiệp có nhu cầu thuê đất thực sự để sản xuất kinh doanh. Sau khi thành phố triển khai nhiều biện pháp xử lý, nhiều doanh nghiệp đã tiến hành xây dụng dự án, đi vào hoạt động, chuyển đổi hình thức kinh doanh khác phù hợp hơn hoặc chuyển nhượng cho doanh nghiệp khác có nhu cầu, tiềm lực.
Tính đến nay, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung đã thu hút 460 dự án đầu tư với tổng diện tích đất đã cho thuê là 828,45ha.
Trước đó, vào cuối tháng 6-2023, UBND thành phố phê duyệt Đề án nghiên cứu kêu gọi, xúc tiến các nhà đầu tư lớn vào các khu công nghiệp mới của thành phố gồm: Hòa Cầm giai đoạn 2, Hòa Nhơn và Hòa Ninh với tổng diện tích khoảng 880 ha, mục tiêu thu hút các dự án có quy mô vốn hàng chục triệu đô la Mỹ.
Trong đó, KCN Hòa Nhơn (đặt tại xã Hòa Nhơn và xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang) có quy mô 360,1 ha với nhóm ngành nghề công nghiệp nhẹ, vật liệu xây dựng cao cấp... Mục tiêu thu hút ít nhất 02 dự án đầu tư có quy mô vốn trên 60 triệu USD, ưu tiên thu hút các dự án có suất đầu tư từ 04 triệu USD/ha.
KCN Hòa Cầm – Giai đoạn 2 (đặt tại phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ và xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang) với quy mô 120,019 ha; ưu tiên thu hút nhóm ngành nghề lắp ráp cơ khí, chế tạo phụ tùng điện và điện tử, sản xuất hàng tiêu dùng, đồ gia dụng. Mục tiêu thu hút ít nhất 01 dự án đầu tư có quy mô vốn trên 50 triệu USD, ưu tiên thu hút các dự án có suất đầu tư từ 04 triệu USD/ha.
KCN Hòa Ninh (đặt tại tại xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang) có quy mô 400,02 ha; ưu tiên thu hút nhóm ngành nghề công nghiệp điện tử, cơ khí, sản xuất hàng tiêu dùng, dược phẩm... Mục tiêu thu hút ít nhất 02 dự án đầu tư có quy mô vốn trên 100 triệu USD, ưu tiên thu hút các dự án có suất đầu tư từ 05 triệu USD/ha.
Với những mục tiêu và định hướng đề ra tại Đề án nghiên cứu kêu gọi, xúc tiến các nhà đầu tư lớn vào các KCN mới, thành phố Đà Nẵng kỳ vọng đến năm 2030, các ngành công nghiệp - xây dựng sẽ đóng góp khoảng 31-32% trong cơ cấu GRDP của thành phố. Trong đó, cụm ngành công nghiệp CNC, công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông được kỳ vọng tăng trưởng nhanh và chiếm khoảng 10-15% GRDP, trở thành một trong 3 trụ cột của nền kinh tế Đà Nẵng theo định hướng của Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị.
Nguồn: danang.gov.vn

Xem thêm

Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 4
  • 9
  • 6
  • 9
  • 3
  • 3
  • 2