Thứ bảy, 09/12/2023 | 21:10 - GMT+7

Giải pháp nâng cao Chỉ số chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa năm 2023

Nhằm khắc phục những hạn chế và tạo chuyển biến tích cực trong công tác chuyển đổi số tỉnh, nâng cao xếp hạng về Chỉ số DTI, tỉnh Khánh Hòa đã đề ra những giải pháp và nhóm nhiệm vụ cụ thể.

15/11/2023 - 10:52
Theo đó, về nhận thức số cần thành lập Ban chỉ đạo chuyển đối số của cơ quan, đơn vị, địa phương, trong đó phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên phụ trách nhiệm vụ chuyển đổi số của cơ quan, đơn vị, địa phương. Bên cạnh đó, triển khai mở rộng, phát sóng chuyên mục riêng về chuyển đổi số trên báo, đài phát thanh và truyền hình, hệ thống truyền thanh cơ sở.
Về thể chế số, cần xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị, bồi dưỡng, tập huấn định kỳ hàng năm phổ biến, quán triệt và giám sát tuân thủ kiến trúc Chính quyền điện tử của tỉnh. Tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản định kỳ hàng năm nhắc nhở, chấn chỉnh quản lý chi cho chuyển đổi số; xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị, bồi dưỡng, tập huấn định kỳ hàng năm nhằm phổ biến, quán triệt công tác chi cho chuyển đổi số theo quy định; Nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh ban hành chính sách thuê chuyên gia chuyển đổi số; khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến.
Đại diện VNPT Khánh Hòa giới thiệu về những ứng dụng chuyển đổi số tại hội nghị chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: Báo Khánh Hoà)
Về hạ tầng số, tăng cường triển khai thúc đẩy sử dụng các nền tảng số trên địa bàn tỉnh; ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong nền tảng số được triển khai trên địa bàn tỉnh; Triển khai nâng cấp trung tâm dữ liệu tỉnh theo hướng sử dụng công nghệ điện toán đám mây, kết nối nền tảng điện toán đám mây Chính phủ. 
Về nhân lực số, tăng cường hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng và triển khai Đề án 06 trên địa bàn tinh. Đồng thời, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng công nghệ thông tin, chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức; Nghiên cứu đề xuất, khuyến nghị các cơ sở đào tạo cao đẳng, đại học, sau đại học trên địa bàn tỉnh tham gia đào tạo về chuyển đổi số; Tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng số cho người lao động, phổ cập kỹ năng số cơ bản trên nền tảng OneTouch cho người dân.
Về an toàn thông tin mạng, xây dựng và triển khai các phương án bảo vệ, ứng cứu xử lý sự cố tấn công mạng; Theo dõi, triển khai hệ thống giám sát an toàn, an ninh mạng và bảo mật dữ liệu cho các hệ thống thông tin Chính quyền số theo mô hình 04 lớp; Tăng cường công tác đánh giá, kiểm tra an toàn thông tin đối với hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước. Ưu tiên phân bổ kinh phí hàng năm cho công tác đảm bảo an toàn thông tin.
Nhân viên Viettel Khánh Hòa hướng dẫn khách hàng cài đặt ứng dụng thanh toán trực tuyến Viettel Money. (Ảnh: Báo Khánh Hoà)
Về hoạt động chính quyền số, triển khai thực hiện chuyển đổi số IPv6 theo Kế hoạch 4384/KH-UBNd ngày 01/5/2020 của UBND tỉnh, trong đó ưu tiên việc thực hiện chuyển đổi số IPv6 đối với Cổng thông tin ddienj tử và Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh; Triển khai nền tảng trợ lý ảo phục vụ người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện các thủ tục hành chính của tỉnh.
Về hoạt động kinh tế số, tăng cường triển khai tổ chức các hội nghị chuyên đề về kinh tế số, chuyển đổi số cho doanh nghiệp; xây dựng doanh nghiệp mẫu, doanh nghiệp tiên phong về chuyển đổi số; Nghiên cứu xây dựng cơ chế chính sách để thu hút các doanh nghiệp công nghệ số, doanh nghiệp nền tảng số đầu tư tại tỉnh; Tăng cường công tác tuyên truyền, triển khai hỗ trợ các doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử, nộp thuế điện tử.
Về hoạt động xã hội số, tăng cường công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện việc cấp danh tính số tài khoản định danh điện tử cho người dân trên địa bàn tỉnh theo quy định; Khuyến khích người dân trong độ tuổi trưởng thành đăng ký sử dụng chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân để thuận tiện trong việc thực hiện các giao dịch điện tử.
Theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông về Chỉ số DTI cấp tỉnh năm 2022, tỉnh Khánh Hòa xếp vị trí 41/63 tỉnh, thành phố (giảm 11 bậc so với năm 2021). Đây là vị trí thuộc nhóm thấp, nên UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương, các đơn vị, doanh nghiệp có liên quan tăng cường công tác phối hợp, cung cấp thông tin kịp thời liên quan đến chuyển đổi số; bố trí nguồn nhân lực hợp lý; xác định những công việc cấp bách, thiết yếu để tập trung ưu tiên thực hiện nhằm góp phần vào việc nâng cao Chỉ số DTI của tỉnh.
Tố Uyên

Xem thêm

Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 3
  • 1
  • 3
  • 8
  • 9
  • 9
  • 8