Thứ sáu, 31/03/2023 | 03:55 - GMT+7

Cần Thơ phát động phong trào thi đua chuyển đổi số

Vừa qua, UBND TP. Cần Thơ đã ban hành Quyết định số 140/KH-UBND về Kế hoạch Phát động Phong trào thi đua “Chuyển đổi số đến năm 2025” (Kế hoạch).

12/07/2022 - 14:06
UBND TP. Cần Thơ phát động phong trào với mục tiêu tạo được động lực mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác chuyển đổi số; biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong triển khai thực hiện chương trình chuyển đổi số của thành phố; phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các sáng kiến, kinh nghiệm hay trong phong trào chuyển đổi số nhằm tạo sự lan tỏa trong toàn thành phố,...
Đối tượng Kế hoạch hướng đến là các tập thể, cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ; các doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố... Bên cạnh đó, UBND thành phố cũng khuyến khích các các nhân là cán bộ, công chức, viên chức thuộc Cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, ban quản lý các Khu chế xuất và Công Nghiệp Cần Thơ, UBND quận, huyện,... có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong việc thực hiện công tác chuyển đổi số tham gia.
UBND TP. Cần Thơ ban hành Kế hoạch Phát động Phong trào thi đua “Chuyển đổi số đến năm 2025” nhằm biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện chương trình chuyển đổi số của thành phố. (Nguồn ảnh: https://tuyengiao.gov.vn)
Phong trào hướng đến nội dung phát triển chính quyền số để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước dựa trên môi trường số, giúp cho việc chỉ đạo điều hành của các cấp lãnh đạo được nhanh chóng, thuận lợi, tăng cường công khai tính minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp; phát triển kinh tế số thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tạo giá trị mới, đổi mới hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trên môi trường số, giúp tăng năng suất lao động, góp phần phát triển kinh tế thành phố; phát triển xã hội số để tăng cường hỗ trợ người dân có cơ hội tiếp cận dịch vụ công, đào tạo tri thức.
Theo Kế hoạch, thời gian triển khai phong trào diễn ra từ năm 2022 đến năm 2025; hàng năm sẽ tiến hành sơ kết, đánh giá và xét khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, đến năm 2025 sẽ tổng kết phong trào thi đua.
UBND TP. Cần Thơ giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này; tham mưu ban hành Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số TP. Cần Thơ; tham mưu UBND thành phố thực hiện sơ kết hàng năm, tổng kết phong trào thi đua; đề xuất Chủ tịch UBND thành phố xem xét, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua vào đợt sơ kết và tổng kết. UBND thành phố giao Sở Nội vụ (Ban Thi đua – Khen thưởng) phối hợp với Sở thông tin và Truyền thông hướng dẫn, thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng, trình Chủ tịch UBND thành phố xem xét, quyết định tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.
 Xem Kế hoạch chi tiết Tại đây.
Nhật Quang 

Cùng chuyên mục

Lạng Sơn phấn đấu duy trì chỉ số đánh giá chuyển đổi số đứng thứ 5 trên cả nước

22/02/2023 - 07:35

Năm 2023, tỉnh Lạng Sơn đặt mục tiêu duy trì chỉ số DTI (Chỉ số đánh giá chuyển đổi số) đứng thứ 05/63 tỉnh/thành phố; tiếp tục triển khai đô thị thông minh tại tỉnh. Đây là nội dung quan trọng được trong Kế hoạch số 247/KH-UBND về Chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn năm 2023 (Kế hoạch).

Xem thêm

Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 1
  • 2
  • 9
  • 3
  • 8
  • 1
  • 3